Översikt Design av blanketter

Winbas hjälp

Översikt Design av utskrifter
Schematiskt översikt

I Utskrifter Administration väljs någon av följande utskrifter.

Offerter

Order

Följesedlar

Plocksedlar

Fraktsedlar

Fakturor

Krav / Kontoutdrag

Beställningar

Design av blankett

Tryck F8 - Design och välj sedan vilken typ av blankett och vilket språk som avses.

Från början finns ett antal standardblanketter installerade. Om blanketten är ny och inte finns sedan tidigare, skapas den via kopiering av en befintlig blankett.

Själva designförfarandet innebär positionering av olika fält, att ange teckensnitt och storlekar för dessa. Även att välja färger och annan grafik såsom bilder, linjer och rektanglar.

Fält

Välj vilka fält som ska ingå vid utskrift av blanketten, samt vilka ledtexter och eventuella bilder som ingår.

Vissa fasta fält är gemensamma för många blanketter, andra är unika för varje typ av blankett.

Vissa typer av fält som datum och valuta kan ha olika egenskaper som korta eller långa datumformat eller ett visst antal decimaler.

Första sidan, Alla sidor eller Enbart sista sidan bestämmer om fält i blankettens sidhuvud eller sidfot ska skrivas ut på om en blankett blir på fler än en sida.

Disposition

Ange hur stor arbetsyta som ska tas i anspråk av respektive sektion, sidhuvud, rader och sidfot. Dessa är sin tur beroende av sidans storlek och dess marginaler.

Vid användandet av avancerade skrivare eller kombinerade kopiatorer kan varje sida hanteras som ett skrivarjobb för att få tillgång till olika funktioner som t.ex. häftning av varje sida med dess kopior.

I dispositionen anges så även vilken skrivare och det fack i skrivaren som ska användas vid utskriften.