Design av blanketter - Standardblanketter

Winbas hjälp

Design av blanketter
Välj blankett

Kopiera blankett
Vanliga fält


Vid installation av Winbas finns ett antal standardblanketter med en förutbestämd design. Denna uppsättning av blanketter återfinns per varje företag som skapas i Winbas. När ett nytt företag har skapats kan sedan blanketter designas om och sedan kopieras korsvis mellan olika typer av blanketter både inom det aktuella företaget, och mellan olika företag.

Standardblanketter i ett nytt företag

Nummer avser blankettens interna lagringsID. Detta nummer återfinns i de korresponderande tabellerna för lagring av designdata.

Typ är den ordertyp eller fakturatyp som blanketten kommer att användas tillsammans med vid utskrift.

Språkkod avser den blankett som aktiveras vid utskrift med avseende på mottagarens registrerade språkkod. Som tabellen visar nedan, installeras enbart blanketter på svenska. Detta innebär att om andra språk ska användas, får den aktuella blanketten först kopieras, och sedan får berörda ledtexter översättas. Hur många ledtexter som ska översättas till språket bestäms av antalet fritexter som används på blanketten.

Namn visar blankettens namn som den framställs vid val i t.ex. Utskrifter Administration.

Nummer

Typ

Språkkod

Namn

44

0

SE

Krav/Kontoutdrag

61

0

SE

Beställningar

80

0

SE

Offerter

81

1

SE

Order

81

2

SE

Order

81

3

SE

Order

81

4

SE

Order

81

5

SE

Order

81

6

SE

Order (Serviceorder)

82

1

SE

Följesedlar

82

2

SE

Följesedlar

82

3

SE

Följesedlar

82

4

SE

Följesedlar

82

5

SE

Följesedlar

82

6

SE

Utlämningskvitto

83

1

SE

Fakturor

83

2

SE

Fakturor

83

3

SE

Fakturor

83

4

SE

Fakturor

83

5

SE

Fakturor

83

6

SE

Fakturor

83

7

SE

Kontantnota

83

7

ST

Stort kvitto

83

8

SE

Fakturor

83

9

SE

Fakturor

91

1

SE

Plocksedlar

91

6

SE

Plocksedlar

92

1

SE

Fraktsedlar

92

1

XX

Fraktsedlar

92

6

SE

Fraktsedlar

92

6

XX

Fraktsedlar

Språkkod EN - Engelska

Utöver den angivna språkkoden SE (Svenska) i listan återfinns också motsvarande uppsättning med språkkoden EN (Engelska). Detta innebär att fritexter på blanketter vid utrikes handel inte behöver översättas manuellt från början när språket är engelska. Enbart egna texter som inte förekommer i blankettens standardutseende får då läggas till manuellt.


För en förteckning över standardfält som ingår i blanketter se avsnittet:

För att ta bort en blankett som inte används se följande avsnitt: