Utskrifter Administration - Följe-/plocksedlar

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av Följesedlar, Plocksedlar och Fraktsedlar baserat på kundorder registrerade i Order / faktura.

Utseende och skrivare

Utseendet för respektive blankett för bestäms av vilka fält, fritexter, bilder och teckensnitt m.m. som har valts för denna blankett i Design av blanketter, med avseende på ordertyp och språkkod vid val av blankett.

Ange först något av alternativen Följesedlar, Plocksedlar eller Fraktsedlar innan design väljs, eftersom utseendet för varje blankett är unik.

Vid utskrift visas dialogen skrivare för val av vilken skrivare som ska användas. Den skrivare som är inställd i blankettens disposition föreslås för utskrift i dialogen skrivare.

Inställningar och sortering

Sortering av raderna på exempelvis radnummer, lagerplacering eller produkt på blanketterna bestäms av inställningar utförda vid design av blanketten.

Utseende vid t.ex. kommentarer och textprodukter styrs av de inställningar som är gjorda för blanketter generellt i avsnittet Inställningar för blanketter.

Urval

Kundnr och Nummer. Begränsa urvalet för utskriften genom att ange intervall för kundnummer eller ordernummer. Med hjälp av att använda söklistorna kan en specifik kund eller order väljas.

Eget urval. Utöver standardintervallen kan ett eget urval göras på valfritt begrepp i orderregistret via knappen Pil-ner vid ledtexten.

Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ såsom t.ex. orderdatum.

Urvalet kan då utöver leveranstid eller datum, t.ex. handla om ej tidigare utskrivna följesedlar baserat på exempelvis orderns Transportsätt beroende på olika typer av frakt vid utleverans. Genom att välja Ordertyp kan följesedlar av en viss typ skrivas ut. Detta då kanske också i kombination med orderns Leveranstid.

Leveranstid. Vid urvalet gäller den leveranstid som eventuellt är satt på själva orderhuvudet, även om de ingående transaktionerna kan ha olika leveranstider angivna.

Alternativ

  1. Tidigare utskrivna väljs om man avser att skriva ut följesedlar, plocksedlar eller fraktsedlar som redan har skrivits ut vid ett tidigare tillfälle.

  2. Ej tidigare utskrivna begränsar utskriften till följesedlar, plocksedlar eller fraktsedlar som inte tidigare har skrivits ut. Detta alternativ föreslås som standard.

  3. Alla innebär att alla följesedlar, plocksedlar eller fraktsedlar inom intervallen angivna som urval kommer att skrivas ut.

  1. Följesedlar väljs för Design, Bildskärm eller Utskrift till skrivare.

  2. Plocksedlar väljs för design, bildskärm eller utskrift till skrivare.

  3. Fraktsedlar väljs för design, bildskärm eller utskrift till skrivare.

  1. Enbart restorder inkluderar enbart blanketter tillhörande order som är restnoterade efter fakturering. Om en order överhuvudtaget ska vara föremål för restorder, bestäms av alternativet Restorder, angivet på ordern och förslaget från kunden.

  2. Välj Följe-/plocksedlar för utskrift kan användas för möjlighet att välja bort enskilda följe-/plocksedlar från urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera blanketter i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare. Alternativet ger dessutom möjlighet att skicka blanketter via e-mail till kunden.

Tips. Tryck tangenten Alt och siffran för det aktuella alternativet för att välja det från tangentbordet.

Frisläpp

Enbart transaktioner som är frisläppta, d.v.s. bara transaktioner som har inställningen frisläpp satt på raden skrivs ut på dessa blanketter.

Ytterligare information om alternativet Frisläpp:


Adresslappar

Direktutskrift av Fraktsedlar och eventuellt adresslappar kan ske från Order / faktura eller Serviceorder om nödvändiga inställningar är genomförda.

Utskrift fraktsedlar och adresslappar kan även utföras i separat rutin som startas utanför Winbas. Se avsnittet Utskrift av fraktsedlar och adresslappar för ytterligare information.


Se även följande avsnitt relaterade till följesedlar:

Delleverans

Delleverans innebär att en del av en order levereras vid ett tillfälle och indikeras av att t.ex. följesedel skrivs ut på den aktuella ordern. Förutsättningen för en delleverans är att orderradens levererade antal (Att leverera) underskrider det beställda antalet.

Dialogen Ange Expedierad av vid följesedel

Dialogen visas om Expedierad av ska anges innan utskrift av följesedel, t.ex. vid en direktutskrift.

Dialogen Ange serienummer vid följesedel

Dialogen visas om serienummer ska anges innan utskrift av följesedel beroende på inställning t.ex. i samband med en direktutskrift. Dialogen utgör en kontrollfunktion och registreringsrutin av serienummer vid utleverans.