Utskrifter Administration - Beställningar

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av beställningar till leverantör registrerade i Beställning. Utskrift av enskilda beställningar kan även ske direkt vid registrering av Beställning.

Utseende och skrivare

Beställningsblankettens utseende bestäms av vilka fält, fritexter, bilder och teckensnitt m.m. som har valts för denna blankett i Design av blanketter. Vid utskrift visas dialogen skrivare för val av vilken skrivare som ska användas. Den skrivare som är inställd i blankettens disposition föreslås för utskrift i dialogen skrivare.

Inställningar och sortering

Sortering av raderna på exempelvis radnummer, produktnummer eller leverantörens artikelnummer på beställningen bestäms av inställningar utförda vid design av beställning.

Utseendet på beställningen t.ex. med avseende på leveransadress kan styras från Inställningar produkter i följande avsnitt:

Utseende vid t.ex. kommentarer och textprodukter styrs av de inställningar som är gjorda för blanketter generellt i avsnittet Inställningar för blanketter.

Urval

Begränsa urvalet för utskriften genom att ange intervall för leverantörsnummer, beställningsnummer eller projekt. Med hjälp av att använda söklistorna kan en specifik leverantör eller beställning väljas.
För utskrift av beställningar mot ett specifikt projekt, anges projektets nummer i intervallet.

Alternativ

  1. Tidigare utskrivna väljs om man avser att skriva ut beställningar som redan har skrivits ut vid ett tidigare tillfälle.

  2. Ej tidigare utskrivna begränsar utskriften till beställningar som inte tidigare har skrivits ut. Detta alternativ föreslås som standard.

  3. Alla innebär att alla beställningar inom intervallen angivna som urval kommer att skrivas ut.

  4. Välj Beställningar för utskrift kan användas för möjlighet att välja bort enskilda beställningar från urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera blanketter i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare. Alternativet ger dessutom möjlighet att skicka beställningar via e-mail till leverantören.

Moms på beställningsblankett

Normalt specificeras inte moms vid beställning till leverantör. I de fall detta ändå önskas kan Momspliktigt belopp och Momsbelopp väljas in i blankettens sidfot för att visa den framräknande momsen. Uppgifterna används då vid inrikes inköp och baseras på beställda produkters momskod.

Dessutom kan Momssats användas för att specificera den moms som används i beställningen. Fältet Summa visar då beställningens totala belopp inklusive eventuell moms, till skillnad från Netto som enbart visar beställningens totala belopp för moms.

Fält

Beskrivning

Netto

Beställningens totala nettobelopp utan moms.

Momspl.belopp

Det totala framräknande momspliktiga beloppet baserat på produkternas momskoder.

Momssats

Momssatsen för den momskod som används. Detta förutsatt att momsen är samma på alla transaktioner i hela beställningen.

Momsbelopp

Det totala momsbeloppet baserat på momspliktigt belopp.

Summa

Beställningens totala belopp inklusive eventuell moms.

Kostnader och påslag på beställningsblankett

Uppgifter för övriga kostnader och ytterligare påslag kan vid behov också väljas in i beställningsblankettens sidfot.
Använd uppgifterna som information om fraktkostnader beroende på hur blanketten används. Uppgifterna kan eventuellt användas till leverantören, eller internt för att granska kostnader utan att öppna beställningen.

Följande uppgifter korresponderar mot uppgifterna som återfinns i fönstrets sidfot när beställningen öppnas i Beställning eller Inleverans:

Fält

Beskrivning

Övriga kostnader

Övriga kostnader i systemvalutan (SEK) baserat på fasta inpåslag och eventuella kalkylpriser.

Ytterligare påslag

Beställningsunika påslag vid engångshändelser för t.ex. frakt omräknat till systemvalutan.

S:a beräknad kostnad

Summan av övriga kostnader och ytterligare påslag.