Exempel på Rektangel

Winbas hjälp

Design av blanketter

Genom att använda funktionen Rektangel på blanketten kan olika objekt grupperas. Funktionen kan även användas för att lägga en bakgrundsfärg till en text vilket följande exempel kommer att illustrera.

Design av blanketter

I exemplet har Vårt namn använts, d.v.s. företagsnamnet angivet i Inställningar allmänt i det aktuella företaget. Efter att man har högerklickat på arbetsytan i sektionen sidhuvud har en ny rektangel valts in. Som exemplet visar har inte rektangeln någon kantlinje, men däremot en fyllning som har angivits till mörkgrå. Vidare har färgen på själva texten satts till vit mot den grå bakgrunden. Texten kommer då att lysa igenom pappret och konturerna utgörs istället av bakgrundsfärgen.

  1. Högerklicka på sidhuvud och välj Ny rektangel i snabbmenyn.

  2. Placera muspekaren i översta vänstra hörnet för att dra rektangeln till rätt position. Dra därefter i rektangelns sidor för att storleksjustera. Observera att storleken kan skalas en aning olika beroende på skrivare.

  3. Högerklicka på rektangelns kant och välj bort Kantlinje, välj därefter in alternativet Fyllningsfärg och ange önskad färg (en gråskala kan användas om inte färgskrivare finns installerad.)

  4. Placera det aktuella fältet i mitten av rektangeln genom att klicka och dra.

  5. När fältet är markerat kan knappen Färg väljas för att ändra färgen på texten till en ljusare nyans.

  6. Pröva utseendet via Utskrift till bildskärm.

Utskrift till skrivare / bildskärm

Pröva utskriften till bildskärm först för att kontrollera att utseendet är tillfredställande. För att utföra en utskrift krävs att t.ex. en order har registrerats. Notera att företagsnamnet nu skrivs mot den mörkgråa färgen.


För att pröva olika utseenden på blanketter kan dessa kopieras mellan olika testföretag och verkliga företag.