Exempel på text enbart på sista sidan

Winbas hjälp

Design av blanketter

Använd egenskapen Enbart sista sidan för att skriva ut vissa fritexter på blankettens sista sida. Exemplet visar hur fritexter som används som rubriker för blankettens slutsummor kan sättas så att dessa bara skrivs ut på sista sidan om blanketten löper över flera sidor. Detta exempel kräver att man har en högre upplösning på skärmen.

Första raden består av fritexter där man själv har skrivit in tillhörande rubriker. Nya fritexter sätts automatiskt till att skrivas ut på alla sidor. Notera att fritexterna här är högerjusterade, vilket har gjorts i ett tidigare skede. Annars är nya fritexter alltid vänsterjusterade, se Egenskaper för ytterligare information.

Andra raden består av fasta fält i summaraden som tidigare har valts in i sidfotens Disposition. Dessa fält är från början angivna att enbart skrivas ut på sista sidan.

Börja med att markera första raden med fritexter exempelvis genom att dra från slutat av raden och släpp vid första fältet, i detta fall Mompl. belopp.

När fälten väl är markerade används knappen Enbart sista sidan för att bestämma att alla markerade fält enbart ska skrivas ut på sista sidan.

Välj därefter F7 - Spara i blankettdesign för att spara förändringen. Testa sedan att skriva ut en blankett om flera sidor, t.ex. på bildskärm för att kontrollera resultatet.

Knappen Enbart sista sidan


Notera att knapparna för att bestämma sidor endast visas i design av blanketter när skärmstorleken är minst 1024 x 768. Vid lägre upplösning får dessa knappar inte plats på skärmen och egenskapen får då istället ändras individuellt för varje fält via dialogen Egenskaper.