Design av blanketter - Disposition och sektioner

Winbas hjälp

Disposition

I dispositionen bestäms hur mycket plats sektionerna Sidhuvud, Rader och Sidfot ska disponera på blanketten.

Blankettens skrivarinställning i förhållande till marginaler bestämmer hur mycket plats dessa tre tillsammans kan uppta på sidan.

Skrivarinställning

Böra alltid med att ställa in rätt skrivare i Skrivarinställning för att från början få rätt sidbredd och höjd på sidan. Denna inställning är avgörande för hur måtten på varje sektion kan ställas in.

Marginaler

Ställ därefter in önskade marginaler, i synnerhet Toppmarginal och Bottenmarginal eftersom dessa bestämmer hur mycket plats de tre sektionerna kan använda på sidan.

Notera att om en för skrivaren för liten marginal har angivits och en uppgift i t.ex. sidfoten är designad utanför det område skrivaren klarar av, kommer detta att resultera i att skrivaren genererar en felaktig sidbrytning. Det är alltså bättre att ha en lite för väl tilltagen marginal än en för snäv marginal.

Minsta höjd på varje sektion

Varje en sektion har en inbördes minsta höjdstorlek om en cm i förhållande till de andra sektionerna. Detta innebär alltså att var och en de tre av sektionerna måste vara minst en cm hög.

Däremot kan marginaler vara nollställda och den fysiska marginalen på skrivaren kommer då istället att utgöras av fältens position på blanketten. Om en blankett t.ex. ska designas utan sidfot, kommer sidfoten ändå att ta en cm i anspråk, detta kan då justeras genom att nollställa bottenmarginalen och låta sidfoten utgöra den egentliga marginalen till sidans slut.

Sidhuvud

Genom att öka eller minska värdet för Rader börjar bestäms sidhuvudets storlek i förhållande till toppmarginalen. Rader börjar måste vara minst en cm större än värdet för toppmarginalen, vilket innebär att om toppmarginalen är 1 cm, blir värdet för Rader börjar minst 2 cm.

Rader

Genom att förändra värdet för Sidfot börjar bestäms hur stor yta på blanketten de repeterande raderna ska disponera i förhållande till sidhuvudets slut. Minsta storlek är alltså värdet för Rader börjar plus en cm.

Sidfot

Sidfotens storlek bestäms av värdet för Sidfot börjar och angiven Bottenmarginal i förhållande till den fysiska sidhöjden på skrivaren, angiven i skrivarinställningar.

Exempel

I exemplet är vanlig A4 inställt i skrivarinställningar vilket innebär att sidan har en bredd på 21,0 cm och en höjd på 29,7 cm.

Inställning

cm

Kommentar

Toppmarginal

0,50

Sidhuvudet kommer att börja en halv cm ner på sidan.

Rader börjar

10,50

Sidhuvudet är 10 cm högt, d.v.s. Rader börjar - minus Toppmarginal.

Sidfot börjar

24,00

Repeterande rader disponerar 13,5 cm på sidan, Sidfot börjar - minus Rader börjar.

Bottenmarginal

1,00

Sidfoten är 4,7 cm hög, d.v.s. Sidfot börjar - minus Sidhöjd - minus Bottenmarginal.

Vänstermarginal
Högermarginal

1,00
1,00

Bredden på alla sektioner (och horisontella linjer) är 19 cm, alltså Sidbredd - minus Vänstermarginal - minus Högermarginal.