UNC-sökvägar

Winbas hjälp

Winbas använder beroende på Systeminställningar i vissa lägen UNC-sökvägar (universal naming convention) som är nätverkssökvägen för delade enheter för att alla användare ska kunna dela mappen eller filen oavsett enhetsbokstav på de olika datorerna i ett nätverk.

Exempel: Om en sökväg till en bild anges på dator 1 nås den ej från dator 2.

Vanlig sökväg med enhetsbokstav:

Dator 1

f:\user\adm\winbas\wb.bmp

Dator 2

g:\user\adm\winbas\wb.bmp

Nätverkssökväg (UNC) blir istället samma för båda datorerna:

Dator 1
och 2

\\FSFO1\DATA1\User\adm\winbas\wb.bmp

Nätverkssökvägen sparas när man väljer en fil i vissa sammanhang i Winbas. T.ex. används denna typ av sökväg när följande inställningar sparas i databasen.

Till skillnad från fallen beskrivna ovan lagras alltid sökväg till servermapp databaser som mappad enhet eftersom dessa lagras lokalt på varje klient.

Notera att rekommendationen från Winbas är att alla användare i nätverket ska använda samma mappning och enhetsbokstav, t.ex. för att underlätta administration och felsökning i nätet. Enligt denna rekommendation behöver alltså inte UNC användas i normalfallet.


Se även: