Systeminställningar - Konvertera UNC-sökvägar

Winbas hjälp

Systeminställningar

Hittas under

Arkiv - Systeminställningar - Konvertera UNC-sökvägar

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

UNC-sökvägar

Winbas kan i vissa fall använda UNC-sökvägar (universal naming convention) som är nätverkssökvägen för delade enheter. Fördelen med UNC är att alla användare ska kunna dela mappen eller filen oavsett enhetsbokstav på de olika datorerna i ett nätverk. Nackdelen kan istället vara att sökvägen kan förändras t.ex. vid byte av server (med ett annat namn).

Konvertera UNC-sökvägar

Konvertering till eller från nätverkssökvägar (UNC) eller sökvägar med mappade enheter görs genom funktionen Konvertera UNC-sökvägar. Administratören kan vid ändring av inställningen Använd UNC-sökvägar eller innan byte av server välja att konvertera registrerade sökvägar till bilder och andra lagrade dokument.

Följande registreringar kan påverkas av funktionen beroende på om de används:

 Konvertering i aktivt företag

När konvertering UNC-sökvägar utför kommer denna enbart att göras i det aktiva företaget. Om flera olika företag används i samma installation, kan alltså konvertering behöva göra även i andra företag.

 Mappade enheter

Mappade enheter och UNC-sökväg visas för den dator där rutinen ska utföras. Notera att mappningen på datorn där funktionen körs måste överensstämma med tidigare registrerade sökvägar ska kunna registreras. Vid t.ex. byte av server (med nytt namn) ska alltså konvertering från UNC till enhetsbokstav göras innan bytet, så att nätverkssökvägen fortfarande gäller när funktionen körs.

Konvertera till eller från UNC-sökvägar

Alternativ för konvertering föreslås baserat på inställningen Använd UNC-sökvägar i Systeminställningar. Om UNC-sökvägar inte används, kommer alltså alternativet Konvertera från UNC till enhetsbokstav att föreslås för konvertering av eventuella tidigare registrerade nätverkssökvägar.

 Konvertera till UNC från enhetsbokstav

Funktionen kommer att konvertera eventuella registrerade sökvägar med enhetsbokstav till nätverkssökvägar enligt UNC. Använd denna funktion om det finns datorer i nätverket som använder andra enhetsbokstäver än den dator där funktionen körs.

  Konvertera från UNC till enhetsbokstav

Använd denna funktion om det finns tidigare registrerade nätverkssökvägar och dessa ska konverteras till den mappade enheten på den aktuella datorn och inställningen Använd UNC-sökvägar inte används. Detta kräver då att alla datorer i nätverket använder samma mappade enhetsbokstäver och följer rekommendationen från Winbas att alla användare i nätverket ska använda samma mappning och enhetsbokstav, t.ex. för att underlätta administration och felsökning i nätet.


Efter att utförande av konvertering har bekräftats med OK i dialogen kommer registrerade sökvägar att bytas enligt valt alternativ och resultatet av körning visas längst ner i Winbas statusrad. Antal konverteringar är då beroende av hur många registreringar som fanns och hur dessa tidigare var registrerade.