Utskrifter Administration - Besöksplanering

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Besöksplanering skriver ut kunder med referens samt adress och telefonuppgifter. Utskriften är användbar främst för säljare då den skriver ut och även kan uppdatera datum för nästa besök med ett intervall angivet på kunden.

Följande uppgifter återfinns på kunden i Kunder.


Urval

Ange intervallet för vilka kunder som ska inkluderas vid utskriften. Ska enbart en säljare beröras av utskriften, anges denna i intervallet. De kunder med den aktuella säljaren kommer då att skrivas ut. Besöksdatum avser det Nästa besök som är registrerat på kunden.

Uppdatera register vid utskrift. ljs alternativet Uppdatera register vid utskrift, kommer Nästa besök att uppdateras med intervallet angivet på kunden.

Ingen uppdatering innebär att rapporten skrivs ut men att ingen uppdatering av Nästa besök sker.


Se även: