Design av blanketter - Egenskaper för produktbild

Winbas hjälp

Att välja in fält
Design av blanketter
Översikt Design av blanketter

Översikt Design av utskrifter
Design av avier och etiketter
Egenskaper för fält

Välj in fältet Produktbild på en blankett som skriver ut produkter, t.ex. en försäljningsblankett. Fältet Produktbild återfinns i sektionen rader och skriver ut en bild associerad till produkten.

Genom att sedan högerklicka på fältet Produktbild vid design av blankett, antingen i själva huvudfönstret för design av blankett eller i listorna med fälten i dialogen F6 – Fält – nås alternativet Egenskaper för Produktbild.

Dialogen Egenskaper för produktbild

 Justering och skalning av bild

Justering bestämmer hur bilden ska justeras i kolumnen med bilder på blankettens rader då storlekarna på bilderna varierar i höjd och bredd. Höjd och bredd på bilden kan då också normalt förändras på själva blanketten beroende på hur fältet är designat på blanketten.

I figuren har Produktbild valts in i blankettens design, därefter har bildens storlek justerats genom att dra i fältets kanter. Bilden har placerats i högermarginalen, till höger om Summa. I detta läge kan bilden högerjusteras för att följa marginalen och samtidigt öka avståndet till kommentaren som är placerad på rad två.

Skalning av bild. Normalt skrivs en miniatyr av en större bild ut på blanketten, förhållande mellan höjd och bredd kommer dock alltid att vara detsamma på miniatyren. Skalningen av bilden bestäms av den maximala bredd och höjd som har angivits i designen.

Upplösningen av bilden kommer däremot att öka i förhållande till skalning. Om t.ex. en bild har måttet 300 x 300 punkter vid 96 dpi (punkter per tum) på bildskärm och skalas ner till 100 x 100 på blanketten, kommer skalningen att vara 300 / 100 och upplösningen vid utskrift till skrivare eller PDF att vara 96 x 3 alltså 288 dpi, vilket alltså ger originalets upplösning på skrivare som klarar många punkter per tum.

För ytterligare resonemang kring upplösning och dpi i allmänhet gällande andra bilder på blanketter, se avsnittet:

 Referens till bild i produktregistret

Eftersom upp till 20 bilder eller dokument kan registreras på varje produkt, kan även någon av dessa referenser väljas som produktbild på blanketten. Från början när fältet Produktbild har valts in vid design är standardvärdet 1, första registrerade bilden på produkten. Eftersom olika typer av bilder och dokument kan finnas registrerade på produkten, ska en referens till bilder anges, t.ex. Bildfiler, *.jpg eller liknande.


För egenskaper för t.ex. text och datum se avsnittet: