Design av blanketter - Bildstorlek

Winbas hjälp

Design av blanketter

Genom att högerklicka på en bild som tidigare har lagts in i blankettens sidhuvud eller sidfot nås funktionen Bildstorlek. Via dialogen Bildstorlek kan man bestämma upplösningen och storleken på bilden som har valts in på blanketten.

Bildstorlek - ett alternativ till att dra i bildens kanter

Storleken på en bild kan även ändras genom att klicka och dra i bildens kanter. Dialogen Bildstorlek ger dock möjlighet att ange mer exakta mått för bilden än att klicka och dra i bilden. När en bild har valts in på blanketten kommer denna alltid att hanteras som med en upplösning om 96 punkter per tum (dpi), tills annat anges.

Upplösning tillämpad för blanketten

Bildformat där upplösning har angivits i själva bildfilen där detta är möjligt, kommer inte automatiskt att användas av Winbas, utan inställningen ska då göras även på själva blanketten. Då antingen till samma upplösning som bilden, eller annan för blanketten i sammanhanget mer lämplig upplösning, Exempelvis önskas i bland en något mindre bild på blanketten, men då med bibehållen upplösning.

Dialogen

Bildfilens namn visas överst i dialogen. Genom att använda knappen till höger kan den fysiska bilden ändras. Detta blir då samma sak som att välja funktionen Ändra bild i menyn vid högerklick, eller att ändra namnet i dialogen Fält, som innehåller listan över de bilder som används på blanketten.

Den grafiska presentationen av bilden visar aktuellt utskriftsformat och påverkan när storlek och upplösning förändras.

Bildens originalstorlek i förhållande till 96 dpi visas i den första kolumnen. Det är denna bredd och höjd bilden kommer att ha från början, om inget annat anges.

Nya värden för bredd, höjd eller dpi anges i andra kolumnen.

Siffrorna inom parantes anger bildens fysiska storlek i punkter. Höjden och bredden i punkter är alltid samma oavsett om storlek eller upplösning förändras för bilden.

Behåll förhållande som anger förhållandet mellan bredd och höjd, rekommenderas ikryssad för att bilden inte ska bli hoptryckt vid förändring av bredd eller höjd.

Hantering

Genom att t.ex. öka upplösningen, minskas storleken med motsvarande förhållande. Om man exempelvis har ställt in en upplösning i bildhanteringsprogrammet för vissa typer av bilder, kan motsvarande upplösning anges för utskriften på blanketten. Nedan följer några exempel på praktiska fall för att försöka åskådliggöra förhållandet mellan måtten:

Fall 1 - Ritprogram med skärmens upplösning

En bild har framställts i ett ritprogram med skärmens upplösning på 72 dpi, bildens mått är i detta läge 4 gånger 3 cm. På blanketten kommer bilden att skrivas ut med 96 dpi som standard, detta innebär att bilden skrivs med högre upplösning och därmed 75 % av höjden och bredden om inget ändras.

 

Punkter

cm

cm

Bredd

113

4,00

3,00

Höjd

85

3,00

2,25

Upplösning

 

72

96

Fall 2 - Bilder från digitalkamera

Bilder från digitalkamera och liknande hanteras ofta som jpeg med 72 dpi, vilket normalt även är bildskärmens upplösning. Detta spelar ingen roll så länge bilden visas på skärm, men när den skrivs ut (utan ytterligare inställningar) blir bilden stor och med dålig upplösning.

I detta fall gäller att minska bildens storlek med bibehållen skärpa.

Om man t.ex. har en bild på 2048 x 1536 (3 megapixel) kommer denna att bli 72,2 x 54,2 cm på skärmen (och vid utskrift med 72 dpi). Om man istället ökar upplösningen till 600 dpi vid utskriften kommer bildens bredd och höjd att bli 12 procent (72/600) av de ursprungliga måtten, d.v.s. 8,7 x 6,5 cm på papperet med bibehållen skärpa.

 

Punkter

cm

cm

Bredd

2048

72,2

8,7

Höjd

1536

54,2

6,5

Upplösning

 

72

600

Fall 3 - Bildhanteringsprogram och högre upplösning

En bild har bearbetats i ett bildhanteringsprogram där upplösningen är satt till 300 när detta stöds av det aktuella bildformatet. När bilden väljs in på blanketten måste då denna inställning också göras i Winbas för att utskriftsformatet ska bli samma som i bildhanteringsprogrammet eller layoutprogrammet. När ändringen har gjorts på blanketten kommer storleken i bredd och höjd vara 32 procent vid 300 dpi jämfört med 96 dpi (300 dividerat med 96).

 

Punkter

cm

cm

Bredd

1024

27,1

8,7

Höjd

768

20,3

6,5

Upplösning

 

96

300