Leveransvillkor

Winbas hjälp

I Leveransvillkor registreras de olika leveransvillkor som företaget använder sig av vid leveranser till och från kunder och leverantörer.

Registrering

Typ avser den korta kod för leveransvillkoret som t.ex. anges för respektive kund eller som inställning vid förslag vid ny kund. Detsamma gäller vid registrering och inställningar för leverantörer.

Benämning är den text som skrivs ut på diverse blanketter, exempelvis på ordererkännande.

Exempel

Typ

Benämning

FVL

Fritt vårt lager

Order / Faktura och Beställning

När en t.ex. en kund har registrerats har ett leveransvillkor angivits eller blivit registrerat på kunden automatiskt. När kunden anges i samband med exempelvis Order / faktura, kommer det leveransvillkor som är inlagt på kunden att föreslås. Det går därefter att välja ett annat leveransvillkor i det enskilda fallet. Samma sak gäller vid registrering av leverantör och i motsvarande rutin för Beställningar.