Utskrifter Administration - Produkttransaktioner

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Urval och utseende

Produkttransaktioner speglar innehållet på skärmen i t.ex. Produkter - Statistik och kan även vid behov förändras genom Justering av statistik.

Vid utskrift anges eventuellt intervallet för produktgrupp eller produktnummer, alternativt med annat eget urval enligt nedan. Önskas annat tidsintervall än innevarande år, föreslaget baserat på systemdatum - anges detta i intervallet för datum.

Summeringar

Beroende på vilka kolumner som är invalda, kommer summeringar att visas för transaktionens antal och radsumma vid utskrift till bildskärm eller skrivare. Summering sker då per produktgrupp och totalt för rapporten beroende på urval och vilken transaktionstyp som har valts för utskrift.

Följande kolumner kan väljas in i rapportens design:

Egna urval

Urvalet kan också göras på valfria kombinerade sökbegrepp baserat på produktregistret och statistiken.

Fr.o.m. - T.o.m. produktgrupp används normalt för att ta fram transaktioner baserat på produktens grupp. Genom att använda ett eget urval på valfritt begrepp i produktregistret, kan utskrift göras på det valda begreppet. Detta innebär transaktionslistan även kan väljas baserat på t.ex. prisgrupp eller inom ett intervall av leverantörer registrerade som produktens huvudleverantör.

Fr.o.m. - T.o.m. produktnummer begränsar urvalet för produkter registrerade i statistiken som tas med i rapporten. På samma sätt kan istället ett annat begrepp från statistiken väljas, t.ex. kundnummer eller säljare för transaktioner gällande utleverans, lagerplats eller projekt.

Typ

Om inte rapporten ska innehålla alla typer av transaktioner, begränsas detta genom val av typ.

  1. Alla transaktioner. Alla typer av transaktioner ingår vid utskrift.

  2. Inleveranser. Enbart transaktioner skapade vid Inleverans och innefattar inte lagerjusteringar.

  3. Lagerjusteringar. Transaktioner för produkter som har varit föremål för Lagerjustering. Rapporter med enskilda justeringar kan också skrivas ut via menyn inne i Lagerjustering.

  4. Utleveranser. Transaktioner skapade vid utleveranser, d.v.s. genom fakturering i exempelvis Order / faktura.

  5. Inventering. Inkluderar enbart inventeringstransaktioner, skapade vid uppdatering av Inventeringsrapport, efter att Inventering har genomförts.

Kommentar i rapportens design

Skriv kommentar. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av rapporten, kan den skrivas ut med kommentar för varje transaktionsrad. Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Excel. Vid utskrift till fil och Excel skrivs kommentaren i en egen kolumn efter övriga kolumner.


Se även: