Säljstöd Projekt

Winbas hjälp

Projekt i Säljstöd speglar de projekt som finns registrerade i Winbas projektuppföljning i respektive administrativa företag.

Projekt från alla administrativa företag

Projekt är oberoende av kunder och leverantörer i Winbas, även om projektet mycket väl kan vara kopplat till en specifik kund. Om flera parallella företag används, samlas projekt från alla registrerade administrativa företag i Projekt i Säljstöd.

Företag anges främst när ett projekt registreras direkt från Säljstöd för att ange vilket företag projektet ska registreras i, då flera administrativa företag är kopplade mot säljstöd.

Projektnummer är projektets unika nummer i företaget. I Säljstöd kan det finnas flera projekt med samma projektnummer, då i olika företag. Använd söklistan för projekt för att få en överblick över alla registrerade projekt sorterade på projektnummer. Listan kan därefter sorteras exempelvis på företag genom att klicka på rubriken för kolumnen.

Namn avser projektets namn i företaget där det är registrerat. Använd söklistan vid namn för att initialt sortera på projektets namn.

För information om övriga fält hänvisas till registrering av projekt i Winbas:

Fliksystemet

Data i fliksystemet visar transaktioner med hänsyn till vilket företag är registrerat i med de data där projektet ingår med projektnummer.

Kommentar erbjuder en egen kommentar för varje användare, utöver den allmänna gemensamma beskrivningen av projektet.

Kalender används för att kunna följa ett projekt i kalendern. I de fall något av de anslutna företagen är föremål för projekthantering kan ett projekt att kunna kopplas till en händelse i kalendern. Registrerade händelser kommer då att redovisas i Fliken Kalender när ett projekt har valts.

Dokument som har skapats i samband med Nytt dokument eller som i efterhand har registrerats på projektet visas under fliken Dokument när projektet har valts.

Statistik visar den ackumulerade nettoförsäljningen med avseende på de kundfakturor där projektet ingår, uppdelat på respektive administrativt företag.

Offerter visar de offerter som finns registrerade på det aktuella projektet.

Order innehåller inneliggande kundorder där projektet har registrerats på ordern på respektive företag i Säljstöd.

Kundfakturor visas från företagens kundreskontra där projektet ingår.

Beställningar innehåller beställningar till leverantör där projektet har registrerats.

Leverantörsfakturor visas med avseende på bokföringsunderlag i kontering där projektet angivits. Om fakturan är lagrad kan den även öppnas och granskas från projektet.

Tidrapporter visar registrerade tider för projektet när fliken väljs. När ett projekt är aktiverat och fliken väljs kommer all registrerad upparbetad tid med avseende på t.ex. anställda och debiteringskoder att visas. Högerklicka på listan för att anpassa de förinställda kolumnerna, eller för att t.ex. skriva ut eller skicka alla registrerade tider på projektet till Excel.