Anpassa varningar och signaler

Winbas hjälp

Inställningar för användare
Inställningar Order - Huvudinställningar

Vid registrering i rutiner såsom t.ex. Order / faktura kan varningar som t.ex. överskriden kreditgräns eller förfallna fakturor visas i de fall så är inställt i order, samt signaltexter från t.ex. kund visas när kunden har angivits. Möjlighet finns då att bestämma om dessa ska visas som dialogruta med OK-knapp eller som information i statusraden längst ner i Winbas huvudfönster.

Dialogen

Dialogen för anpassning av varningar och signaler kan öppnas dels från personliga inställningar eller av administratören från inställningar för order. Dialogen kan även öppnas genom att klicka på Anpassa i Winbas statusrad när någon av dessa varningar eller signaler visas.

Rutiner med varningar som kan anpassas utgör listan över alla de rutiner som där varningar och signaler kan anpassas. Varje rutin har alltså sin egna unika inställning, t.ex. kanske en signaltext ska visas som dialogruta i Order / faktura, medan samma signal kanske visas i statusraden i samband med Offertregistrering.

Listan med varningar och signaler visar tillgängliga anpassningsbara varningar, signaler och frågor för den aktuella rutinen t.ex. Order / faktura eller Kassa. När en rutin och signal är vald kan inställningar (se nedan) göras för den valda signalen.

När dialogen öppnas efter att en signal har visats genom att klicka på Anpassa i statusraden kommer dialogen automatiskt att föreslå den aktuella rutinen med signalen i fråga

Anpassa frågor. Om en fråga väljs i listan finns möjlighet att koppla bort själva dialogen och istället utföra kommandot automatiskt. I detta fall visas följande alternativ:

Alternativen Ja och Nej kommer inte att visa frågan, utan kommer automatiskt att utföra händelser för motsvarande knappar i dialogen.

Frågor kan då t.ex. avse leveranstid eller projekt som ändras på orderns huvud och det finns registrerade transaktioner som då också eventuellt ska förändras.

Visa som Dialogruta eller enbart i Statusrad är själva huvudinställningen som bestämmer på vilket sätt signalen ska visas. Möjlighet finns då att bestämma om signalen ska visas som dialogruta med OK-knapp eller enbart som information i statusraden längst ner i Winbas huvudfönster. Den främsta skillnaden registreringsmässigt är då att en dialogruta alltid måste bekräftas med knappen OK eller tangenten Enter, medan registrering alltid fortsätter när meddelandet visas i statusraden.

Visa som Dialogruta - OK måste tryckas

Visa enbart i Statusrad - registrering fortsätter

Notera att när en enstaka varning eller signal med dialogruta visas kommer alltid information även att visas i statusraden. Detta betyder att om en signaltext väljs som dialog, kommer denna att bekräftas med OK, samtidigt som informationen ligger kvar i statusraden.

Statusradens bakgrundsfärg vid signal kan användas för att förstärka utseendet när man ändå väljer att visa signalen i statusraden som annars kanske är svår att lägga märke till vid registrering. Ändring av bakgrundsfärg lämpar sig alltså bäst just för signaltexter som man väljer att visa enbart i statusraden.

Genom att lägga en färg till anpassade färger i dialogen där färg väljs, kan den sparas och användas även för andra signaler.

Ljud vid denna vid signal används främst när meddelande visas i statusrad och där man anser att Windows standardljud inte räcker till för den aktuella händelsen. Liksom med inställningen bakgrundsfärg, ger denna inställning även möjlighet att individuellt anpassa en viss typ av signal för lättare igenkänning.

Genom att välja pil ner i fältet kan ett av Windows förinstallerade ljud användas, motsvarande de som återfinns i Kontrollpanelen. Möjlighet finns även att använda ett helt eget ljud, tillse då att denna ljudfil är centralt placerad, så att alla användare kan använda ljudet när Inställningar gäller för alla användare (se nedan).

Inställningar gäller för alla användare kan sättas av administratören och innebär att alla användare kommer att dela de inställningar som har gjorts. Notera att standardljuden (i listan) bör användas i detta fall. Om administratören har angivit inställningen för alla användare, kan andra användare inte spara egna inställningar med avseende på varningar och signaler.

Exempel

Som standard visas normalt varningar som dialogrutor med OK-knapp och signaltexter i statusraden.

Kassa: Varningen visas i statusraden med svart text, ljusblå bakgrund och med ljudsignal.

Exempel på förändringar kan då t.ex. vara följande:

Signaltext för kund kan visas som dialogruta och OK måste tryckas vid registrering i Order / faktura

Varningen Överskriden kreditgräns kan visas som informationsruta i statusraden samtidigt som registrering fortsätter.

Notera att när en t.ex. signaltext för produkt har valts som dialogruta vid försäljning, kommer dialogrutan att visas t.ex. när produkten väljs, men inte när man bläddrar i skärmlistan med befintliga redan registrerade rader i exempelvis Order / faktura. När man väljer produkten i skärmlistan med registrerade orderrader, kommer signaltexten enbart att visas i statusraden och OK behöver alltså inte tryckas för att bläddra vidare i listan.

Flera varningar och signaler

När flera varningar och signaler aktiveras kan dessa visas som dialogrutor med OK-knapp för respektive varning, som meddelanden i statusraden - eller både och.

Alla i statusraden

Nedan visas exempel på när tre meddelanden visas samtidigt i statusraden och registrering fortsätter under tiden:

Alla som dialogrutor

I följande exempel är alla varningar och signaler istället inställda som dialogruta och varje varning bekräftas med knappen OK eller tangenten Enter:

Blandade varningar

Flera varningar och signaler kan även visas som dels som dialogruta och dels som meddelande. T.ex. kanske varningen Förfallna fakturor visas i dialogruta och varningen Överskriden kreditgräns som meddelande i statusraden.