Ljudsignaler

Winbas hjälp

Winbas avger i vissa sammanhang ljudsignaler för att uppmärksamma på meddelanden och signaltexter från programmet.

Meddelanderuta eller statusrad

Det finns i princip två olika meddelandetyper:

  1. Meddelanderuta eller dialog som visas som ett nytt fönster på bildskärmen och bekräftas med knapp, t.ex. knappen OK.

  2. Meddelande som visas i Winbas statusrad med signal och påverkar inte det löpande arbetet då meddelandet inte behöver bekräftas.

Kontrollpanelen

Båda dessa typer av meddelande beläggs med ljudsignal enligt inställningar i kontrollpanelen. När det gäller Meddelanderuta styrs signalen av t.ex. inställningen för Varningssignal.

 

 

Meddelande i Winbas statusrad vid t.ex. signaltexter använder det ljud som är inställt under alternativet Standardljud, eller Default Beep om engelsk version används. Notera att inställningar och namn på ljud kan variera beroende på operativsystem och versioner.

Standardljud i Windows XP

Om standardljud (eller Default Beep) inte finns i kontrollpanelen i Windows XP vid installation kan denna ljudsignal registreras via Registereditorn.


Se även: