Dialogen Ska begreppet ändras i transaktioner

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Ändrar något av begreppen leveranstid, resultatenhet och projekt även på t.ex. ingående orderrader när något av dessa ändras på själva orderhuvudet.

Offertregistrering
Order / faktura
Serviceorder
Kassa
Beställning

Begreppen leveranstid, resultatenhet och projekt kan förändas på ingående rader i samband med att de används i följande registreringsrutiner.

Bakgrund

När exempelvis en leveranstid har registrerats på orderhuvud, föreslås denna leveranstid sedan vid registrering av de ingående transaktionerna. Detta förslag kan sedan ändras individuellt för varje transaktion. Om förslaget inte ändras sätts således den leveranstid på transaktionen som finns registrerad på huvudet. Om man sedan avser att förändra leveranstiden på hela ordern visas dennas dialog vid F7 - Spara i huvudet för att även kunna påverka transaktionerna med förändringen.

Exempel vid förändring av projekt i Order / faktura.

Anpassa frågan

Det finns också möjlighet att anpassa denna typ frågor så att alla transaktioner ändras automatiskt utan frågan behöver visas. Avsnittet Anpassa varningar och signaler kommer då att administrera eventuella ändringar i hur frågan ska hanteras och om den ska visas t.ex. i Kassa.

Genom att trycka knappen Pil-ner för att expandera dialogen kan länken användas för att direkt nå den aktuella inställningen, och på detta sätt direkt koppla bort dialogen. För att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa varningar och signaler.

Använd länken för att koppla bort dialogen.

Alternativen Ja och Nej kommer inte att visa frågan, utan kommer automatiskt att utföra händelser för motsvarande knappar i dialogen.

Struktur - Statistik på detaljnivå

Om resultatenhet eller projekt ändras i Order / faktura och dialogen "Projekt kommer att ändras... Ska projekt även ändras på ingående transaktioner ?" besvaras med Ja, kommer även resultatenhet eller projekt att ändras i den ingående strukturen vid Statistik på detaljnivå.