Order Dialogen Ska begreppet ändras i transaktioner

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Ändrar något av begreppen leveranstid, resultatenhet och projekt även på t.ex. ingående orderrader när något av dessa ändras på själva orderhuvudet.

Offertregistrering
Order / faktura
Serviceorder
Kassa
Beställning

Begreppen leveranstid, resultatenhet och projekt kan förändas på ingående rader i samband med att de används i följande registreringsrutiner.

Bakgrund

När exempelvis en leveranstid har registrerats på orderhuvud, föreslås denna leveranstid sedan vid registrering av de ingående transaktionerna. Detta förslag kan sedan ändras individuellt för varje transaktion. Om förslaget inte ändras sätts således den leveranstid på transaktionen som finns registrerad på huvudet. Om man sedan avser att förändra leveranstiden på hela ordern visas dennas dialog vid F7 - Spara i huvudet för att även kunna påverka transaktionerna med förändringen.

Exempel vid förändring av projekt i Order / faktura.

Struktur - Statistik på detaljnivå

Om resultatenhet eller projekt ändras i Order / faktura och dialogen "Projekt kommer att ändras... Ska projekt även ändras på ingående transaktioner ?" besvaras med Ja, kommer även resultatenhet eller projekt att ändras i den ingående strukturen vid Statistik på detaljnivå.