Kassa - Anpassa kunduppgifter

Winbas hjälp

Kassa

I nedre delen av kassafönstret återfinns kunduppgifterna, alltså de uppgifter som anges på kassaorderns orderhuvud. I de fall Kassa används mer som snabborder kan den färdiga ordern därefter öppnas i Order / faktura för eventuell bearbetning av dessa uppgifter. Som komplement till detta förfarande kan även uppgifter såsom Vår referens, Godsmärke, Er order, Leveransvillkor eller Leveransadress väljas in i Kassa för direkt bearbetning i kassaordern.

Knappen Anpassa kunduppgifter

Genom att använda knappen Anpassa (eller tangenterna Alt+S) belägen i sektionen längst ner i Kassa, kan fält väljas in eller väljas bort i sektionen kund. Detta gäller alla fält förutom kundens nummer och namn som alltid visas.

Bocken i menyn innebär att fältet är aktiverat för registrering, genom att klicka bort bocken kommer fältet att väljas bort. Notera att vissa fält alltid får en föreslagen uppgift oavsett om de visas på skärmen eller inte, t.ex. Vår referens kan vara inloggad användare, eller uppgifter avseende Leveransadress kan vara kundens fasta leveransadress o.s.v.

Leveranstid och Projekt. Uppgifterna för eventuell leveranstid och projekt kan förutom på själva orderhuvudet kopplat till de anpassade kunduppgifterna, också registreras individuellt för varje ingående rad i ordern om kolumnerna har valts in i skärmlistan.

Genom att välja in fälten Leveranstid och Projekt i de anpassade kunduppgifterna erbjuds samtidigt möjligheten att i efterhand ändra begreppet på alla tidigare registrerade rader.

Transportsätt och Leveransvillkor väljs in t.ex. när man ofta arbetar med följesedlar och önskar kunna ändra leveransvillkor exempelvis när man ska skicka varorna till kunden istället för att kunden ska hämta varorna själv.

Leveransadress. Alla uppgifter rörande leveransadress kan väljas in och förändras vid behov på samma sätt som i vanlig kundorder.

Expedierad av anger normalt signaturen för den som har plockat eller packat ordern kan väljas in när man använder kassan i samband med utleveranser.

Er referens

Er referens avser normalt den huvudreferens som finns registrerad i kundregistret och föreslås automatiskt om detta val är gjort i Inställningar Order. Om inte referens ska föreslås eller annan befintlig referens på kunden ska väljas kan knappen pil-ner användas för att få fram registrerade referenser på kunden.

När kundens referensperson anges finns också möjlighet att direkt spara en ny referens på kunden, eller ändra uppgifter på befintlig referens via knappen från orderfönstret. Uppgifter som läggs till eller förändras kan då t.ex. handla om referensens telefon, mobil eller e-postadress.

Spara leveransadress på kund

Vid registrering av kundorder i Kassa med ny eller förändrad leveransadress, kan denna sparas direkt på kunden och lägger sig då i listan över kundens befintliga leveransadresser.

Detta kräver också att adressuppgifterna finns med som anpassade kunduppgifter.

Ändra storlek på avsnittet

Om flera fält än de som finns i standardutförandet har valts in, visas en rullningslista i avsnittet. För att slippa använda rullningslista, och istället utnyttja skärmens fulla storlek - kan sektionen med kunduppgifterna förändras i höjdled.

Storleksförändring av sektionen med kunduppgifterna görs genom att dra i symbolen för storleksförändring i rubriken.

Vid behov kan då även själva fönstrets storlek därefter förändras genom att dra i nedre högra hörnet eller fönstrets kant.

Använd i så fall eventuellt inställningen Senast använda storlek som gör att när ett fönster öppnas kommer storleken att vara samma som den var senaste gången fönstret användes med avseende på bredd och höjd.

Alla förändringar sparas per användare

Liksom övriga Alternativ i Kassa sparas dessa förändringar per inloggad användare och visas på samma sätt nästa gång användaren öppnar Winbas och Kassa.

Återställ till standard

Genom att välja det sista menyalternativet Återställ till standard kommer anpassade kunduppgifter att återställas till standard för Kassa. Detta innebär att de fält som visades från början med standardutförandet åter kommer att visas.

Standardutförandet innebär att kundens nummer, namn och referens, samt kommentar kommer att visas i nedre delen av kassafönstret. Har storleken på sektionen med kunduppgifterna även förändrats i höjdled, kommer denna förändring också att återgå till standardutseende.

Visa anpassade färger för kunden

När färgegenskaper används i söklistan för kunder att visa t.ex. om kunden är spärrad, visas också kunden med denna färg i Kassa på samma sätt som i själva kundkortet om inställningen för att använda färger i fönster är aktiverad.

Detta innebär också att man t.ex. kan särskilja kontantkunden genom en viss färgsättning. Funktionen är då användbar när man ofta skriver in kundnumret istället för att gå via söklistan, eller genom Senast använda post.