Skärmlistor - Anpassa rader och villkor

Winbas hjälp

Skärmlistor
Anpassa rader - Villkor

Befintliga villkor i skärmlistan innehåller de villkor som tidigare har angivits för den aktuella skärmlistan. Genom att först markera ett villkor i listan kan detta sedan förändras eller tas bort. Sorteringsordningen bestämmer villkorens prioritet, d.v.s. om en rad uppfyller flera angivna villkor, kommer de egenskaper som är angivna på det villkor med högsta prioritet att användas på raden.

Villkor i listan gäller för alla användare är enbart tillgängligt för administratör med WB-rättigheter. Administratören kan då ange ett utseende på raderna för hela gruppen och varje användare behöver inte göra inställningarna individuellt.

Om administratören har angivit ett utseende på raderna för alla användare, kan inte heller den enskilda användaren utan WB-rättigheter förändra detta utseende.

Om villkor i listan ska gälla för alla användare, kommer eventuella tidigare inställningar gjorda av andra användare att tas bort och ersättas av administratörens inställningar. Om villkor finns på andra användare, ges en varning om detta fall och administratören kan då ta ställning till vidare åtgärd.

Nytt villkor visar dialogen för att skapa ett nytt villkor, innehållande själva villkoret och utseendet på raden som uppfyller villkoret såsom textfärg eller fet stil.

Ändra villkor används för att förändra ett befintligt villkor som har valts i listan över villkor.

Ta bort villkor väljs efter att ett villkor har valts i listan och detta inte längre gäller och ska tas bort.

Prioritet flyttar befintliga villkor upp eller ned i listan och därmed även prioriteringsordningen. Prioriteringsordningen används om en rad uppfyller flera angivna villkor och väljer då de egenskaper som är angivna med högsta prioritet, eller lägsta nummer - d.v.s. 1 har högsta prioritet.

F7 - Spara sparar alla nya och förändrade villkor till skärmlistan. Om förändringar har gjorts när dialogen avbryts, kommer dialogen att varna om förhållandet och fråga om ändringarna ska sparas.

Söklistor - Använd definierade färgegenskaper i fönstret

När färgegenskaper används i söklistor för t.ex. kunder eller produkter för att visa t.ex. om kunden är spärrad eller disponibelt antal på produkten, visas också kunden med denna färg i själva kundkortet.

Egenskaper för textens färg och stil baserat på angivna villkor indikeras då alltså även när posten väljs genom att t.ex. skriva in numret istället för att gå visa söklistan.

Funktionen är påslagen enligt standardutförande men kan kopplas bort via inställningen Använd färg definierad i 'Anpassa rader och villkor' även i fönstret. Om inställningen väljs bort visas färgegenskaper enbart i söklistan.


Se även: