Order - Varningen Förfallna fakturor på kunden

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Aktivering i inställningar

Varningen om förfallna fakturor visas om den aktuella kunden har ej betalda fakturor med det antal dagar efter förfallodatum som har angivits i Inställningar Order.

 

När visas varningen

Om förfallodatum passerats med det angivna antalet dagar med utgångspunkt från Systemdatum och den tillhörande inställningen "Varning om förfallna fakturor mer än antal dagar" är aktiverad visas således denna varning.

Vad visar varningen

Var visas varningen

Dialogen som visas utgör enbart en varning och registrering på den aktuella kunden kan fortfarande göras. Varningen visas i samband med följande situationer:

 

Fakturakund

Om ett fakturakund är angiven på en kund som används i t.ex. Order / faktura visas varningen istället på grundval av fakturakundens förfallna fakturor, eftersom det är denna kund som kommer att registreras i reskontran.

Anpassa utseende på varningen

Varningen kan visas antingen som dialogruta med OK-knapp eller i Winbas statusrad beroende på inställningar gjorda i avsnittet Anpassa varningar och signaler.

Varningen Förfallna fakturor kan visas som informationsruta i statusraden samtidigt som registrering fortsätter.

Spärra registrering vid varning

Spärra vid varning

Om alternativet Spärra vid varning är angivet i inställningar för order, kommer registrering inte att kunna fortsätta och order inte kan sparas på kunden när kunden har förfallna fakturor. Kunden kommer alltså att hanteras på samma sätt som om den vore Spärrad.

 

Tillåt kontantförsäljning

Inställningen Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund styr om en kund ska kunna handla kontant, även om denna är spärrad genom varningen. För att kontant betalning ska kunna ske på spärrad kund med denna inställning krävs då också att kontanthandel är aktiverad med betalningsvillkor kontant i inställningar för kassa.

Spärra varning per kundgrupp

Istället för att spärra vid varning generellt för alla kunder kan spärren istället sättas på kunder i vissa kundgrupper. Spärren vid varning om förfallna fakturor sätts då på kundgruppen istället för i inställningar för order. På detta sätt kan olika regler användas för de stora kedjorna med många fakturor, jämfört med mindre kunder.

Spärr vid varning kan upphävas av administratör

Om försäljningen inte handlar om en kontantförsäljning i samband med inställningen Tillåt kontantförsäljning kan spärren upphävas enbart av administratör i systemet. Försäljning till den aktuella kunden kan då alltså enbart göras av administratör som godkänner dialogen.