Säljstöd Dialogen Nytt dokument

Winbas hjälp

Dokument

I dialogrutan Nytt dokument markeras om ett dokument eller kalkylblad ska skapas och därefter väljs vilken mall som ska användas.

Beskrivning och dokumentnamn ändras efter behov innan själva dokumentet skapats. Programmet föreslår en beskrivning som baseras på mallens namn t.ex. offert och mottagarens namn och dokumentnamn enligt principen nästa lediga nummer.

Spara i dokumentdatabas. Katalogen med dokument skapade från Säljstöd ligger i heter Dokument och återfinns under Winbas serverkatalog. För att skapa en referens till Säljstödets databas används standardalternativet Spara i dokumentdatabas. Om man av någon anledning önskar att inte ha denna koppling kryssas alternativet bort.

Endast kontakt. Markeras alternativet Endast kontakt skapas enbart dokument kopplat till vald kontakt. Markeras inte Endast kontakt skapas dokument till samtliga kontakter på organisationen.

Projekt kan anges och ska då vara registrerat i något av de administrativa företag som är kopplade till Säljstöd. Om ett projekt anges kommer dokumentet att vara kopplat till projektet och visas i listan över dokument i fliksystemet när projektet öppnas i Projekt.

Spara och öppna dokumentet. Välj knappen <F7 - Spara> när alla inställningar är gjorda. Därefter öppnas Word och dokumentet använder de kopplingar som är angivna för kopplad utskrift finns mellan mallen och den skapade datafilen. Man kan efter detta göra justeringar i dokumentet och sedan skriva ut det eller faxa det.