Säljstöd Mallar

Winbas hjälp

När ett nytt dokument ska skapas måste man utgå från en mall. I en mall infogas kopplingsinstruktioner, t.ex. namn, telefon och användare. Organisationens eller Kontaktens uppgifter kopplas därmed automatiskt till dokumentet.

Ny mall och redigera mall

I dialogen markeras den mall som den nya mallen ska baseras på, eller som ska redigeras. I Word görs sedan de förändringar som önskas, ny text, andra kopplingsinstruktioner m.m. Genom att sedan spara dokumentet med ett annat namn, skapas en my mall.

Koppla dokument i Word

För att skapa mall av vanligt Word-dokument finns funktionen Koppla dokument under fliken Utskick på verktygsfältet i Word. Källdokumentet som ska används är filen Datafil.txt som finns i Winbas serverkatalog. För att komma åt en mall i säljstödsystemet ska filen finnas i Winbas serverkatalog. De färdiga dokumenten lagras sedan under katalogen \Dokument.

Använd alternativet Infoga kopplingsinstruktion för att lägga in fält från organisationer, kontakter och den inloggade användaren som ska kopplas till dokumentet.

Användare innehåller namnet på den inloggade användaren och kan t.ex. användas som avsändare i ett brev. Utöver användarens namn kan också telefon och e-mailadress till användaren väljas in i dokumentet. Uppgifterna för användaren finns då registrerade i Användare och rättigheter.

DokumentID motsvarar det löpnummer som tilldelas filnamnet när ett nytt dokument skapas och kan användas för spårbarhet av dokumentet.

Dokumentformat

De mallar som skickas med vid installation är kompatibla med äldre versioner av Word, som t.ex. Brev.doc som innehåller några exempel på kopplingsinstruktioner. Dessa dokumentmallar kan också sparas om till det nyare docx-formatet. Om nya dokument skapas baserat på docx-formatet, kommer också själva dokumentet att få detta format.

Observera att de automatiska kopplingsinstruktionerna i Word inte stöder mallar av typen dot eller dotx, varför mallar som används av Säljstöd alltid är av typen doc eller docx, d.v.s. vanliga dokument med kopplingsinstruktioner.