Säljstöd Ta bort dokument

Winbas hjälp

Dokument

Tar bort referensen till ett dokument från en exempelvis en organisation ur säljstödets dokumentdatabas, alternativt även själva dokumentet. Väljs enbart att dokumentet ska tas bort från den aktuella organisationen, kontakten eller projektet, tas enbart referensen bort och dokumentet ligger kvar på hårddisken.

Ta även bort dokument från fysisk disk

Man kan även ta bort själva dokumentet från hårddisken om så väljs, förutsatt att dokumentet är lagrat i mappen Dokument under Winbas serverkatalog. Om dokumentet är lagrat i denna mapp, är det i allmänhet även skapat från säljstöd. När det gäller dokument som är registrerade och tidigare skapade från annat håll, ges ingen rättighet att ta bort dessa, utan de måste tas bort från respektive program eller utforskaren.

Referensen till dokumentet tas bort, samt även själva dokumentet om så har valts.

Dokumentet tas inte bort från listan eller disk.

Ta bort inklistrade filer

Filer som har kopierats in i servermapp efter kopiera / klistra in, eller dra och släpp i utforskaren från en lokal mapp kan också tas bort från fysisk disk.