Säljstöd Kopiera filer till servermapp

Winbas hjälp

Dokument

Dialogen visas om inställningen Fråga om kopiering till mapp är inställd i Inställningar för dokument.

Delade dokument placeras normalt i en gemensam delad mapp på servern.

När filer kopieras / klistras in, eller dras och släpps i utforskaren från en lokal mapp, är det också möjligt att göra en kopiering till gemensam servermapp så att alla användare får åtkomst till dem.

I dialogen som visas är det möjligt att välja om en genväg till originalfilen ska skapas, eller om en kopia ska placeras i den gemensamma servermappen. Registreringen i dokumentdatabasen kommer då istället att peka på den kopierade filen.

Skapa enbart en genväg till filen är ett alternativ som inte skapar en kopia och länkar till originalet från fliken Dokument. Detta alltså på samma sätt som om inställningen Fråga om kopiering till mapp inte används. Alternativet kan användas om man av olika skäl inte önskar en delad kopia av dokumentet.

Kopiera filen till gemensam mapp utför kopiering av en eller flera valda filer till den gemensamma servermappen.
Alternativet bör användas när den lokala hanteringen av dokumentet är färdigställd, för att undvika flera liknande kopior av samma dokument. Eventuella vidare förändringar bör därefter göras genom att öppna det från listan med dokument och arbeta med exemplaret på servern.

Ändra mapp

Det är också möjligt att ändra den föreslagna mappen till en annan nätverksmapp. Genom att använda knappen öppnas dialogen Välj mapp med den gemensamma servern föreslagen.

Filen registreras i dokumentdatabasen som en genväg till originalplatsen eller den gemensamma servern beroende på vilket alternativ som är valt.

Operationen för att klistra in eller dra och släpp från utforskaren avbryts och inga filer klistras in i fliken Dokument.

Ta bort fil

Till skillnad från filer länkade till lokala mappar kan filer som har kopierats till delad mapp även tas bort från fysisk disk.
Om en fil har kopierats in felaktigt på servern, högerklicka och välj Ta bort dokument.


För att ändra en befintlig registrering, se avsnittet: