Översikt Projekt

Winbas hjälp

Sammanfattande beskrivning av projekthantering i Winbas med inställningar och underregister.

Registrering av själva projektet sker i Projekt där exempelvis projektets namn och eventuella kunduppgifter anges.

Ett projekt kan även registreras automatiskt från t.ex. Order / faktura.

Vid ett större antal projekt kan de olika projekten klassas med olika typer, vilket även innebär att ett enskilt projekt kan tillhör olika typbegrepp. Detta förfarande kan underlätta vid vissa typer av urvalsituationer.

För kontroll mot verkliga kostnader och intäkter används projektkalkyl. Uppläggning av projektkalkyl väljs i samband med registrering av det aktuella projektet från rutinen Projekt.

För utökade rapporteringsmöjligheter kan Projektpaketet användas. Projektpaketet är en fristående utskriftsmodul med kopplingar till Winbas administration.

Tidsregistrering och fakturering

Följande rutiner används för registrering, prissättning och debitering för projekt.