Transaktionsgrupper

Winbas hjälp

I Transaktionsgrupper lägger man upp de transaktionsgrupper som används för att koppla transaktioner till projekt. Transaktionsgrupperna kopplas sedan till konton i kontoplanen och produktgrupper.

Exempel

A för Arbete
M för Material

Grupp och Benämning används vid angivelse av transaktionsgrupp och presenteras även vid utskrift av Projektrapport i Utskrifter Administration eller vid direktutskrift från det aktuella projektet.

F6 - Tillhör

Genom att välja en registrerad transaktionsgrupp och därefter knappen F6 - Tillhör, ges information om på vilka konton och produktgrupper den aktuella transaktionsgruppen tillhör.