Transaktionsgrupper - Tillhör

Winbas hjälp

Transaktionsgrupper

Rutinen används för att enklare administrera registreringen av transaktionsgruppernas tillhörighet. Genom att välja en registrerad transaktionsgrupp och därefter knappen F6 - Tillhör, ges information om på vilka konton och produktgrupper den aktuella transaktionsgruppen tillhör. Man kan även fastställa vilka konton eller produktgrupper som inte har transaktionsgrupp angiven.

Ej använda i transaktionsgrupp

Listan med Ej använda i transaktionsgrupp är en översikt över vilka konton och produktgrupper som inte har någon transaktionsgrupp för projekt angiven. Listan visar alla ej avslutade konton i kontoplanen som är märkta för användning till projekt, men som inte har någon transaktionsgrupp registrerad. Detta gäller även för alla produktgrupper som inte har någon transaktionsgrupp angiven.

Genom att välja en rad i listan och därefter trycka F7 - Spara, kan kontot eller produktgruppen väljas in på den tidigare valda transaktionsgruppen. Raden kommer då att läggas till listan Användes av transaktionsgrupp.

Användes av transaktionsgrupp

Listan visar de konton och produktgrupper som är kopplade till den aktuella transaktionsgruppen. Genom att markera en rad i listan och därefter välja F9 - Ta bort, kan transaktionsgruppen tas bort direkt från det kontot eller produktgruppen. Detta motsvarar att i antingen Kontoplan eller Produktgrupper först selektera på transaktionsgrupp och sedan blanka fältet i respektive rutin.

Efter att transaktionsgruppen har tagits bort på en rad, kommer raden följaktligen att läggas till listan över Ej använda i transaktionsgrupp, eftersom den inte längre tillhör någon transaktionsgrupp.