Prislista

Winbas hjälp

Under Prislista för projekt skapas en prislista med olika kombinationer av anställda, debiteringskoder och priser. När en kombination av anställd och debiteringskod finns upplagd och används i rutin Tidrapporter, kommer den ákostnad och det ápris att användas som finns i prislistan satt användas.

Om inte prislista finns, föreslås dessa istället i första hand från Ákostnad och ápris angivet på debiteringskoden och i andra hand från uppgifter angivna på anställd.

Anställningsnummer avser anställd registrerad i Anställda. Använd sökregistret för att välja en anställd från detta register.

Debiteringskod kan t.ex. vara en löneart tidigare registrerad i Debiteringskoder. Denna kan i sin tur vara kopplad till en produktgrupp för vidare uppdelning per transaktionsgrupp.

Anställningsnummer och Debiteringskod ska vara angivna innan en rad i prislistan kan sparas.

Projekt behöver inte anges och prisuppgifterna gäller då oavsett projekt. Anges ett projekt är prisuppgifterna kopplade till det aktuella projektet. Projektet väljs från något av de i Projekt registrerade projekten. Använd sökregistret för att välja ett projekt.

Exempel på rad i prislista

Anställd nummer 1, Per Karlsson, debiteringskod 1, timlön, ákostnad 250 kr och ápris 450 kr.

Ákostnad och ápris kommer att föreslås automatiskt vid t.ex. registrering av Tidrapporter om en prislista finns kopplad till kombinationen av anställd och debiteringskod, samt eventuellt projekt om projekt finns angivet på prislistan. Om inställningen Användare är säljare är aktiverad på användaren kommer fältet Ákostnad inte att synas på skärmen.