Debiteringskoder

Winbas hjälp

De olika debiteringskoder man använder sig av vid projektuppföljning registreras under Debiteringskoder.

Nummer och Benämning anges för debiteringskoden och det är dessa uppgifter som användes vid registrering av debiteringskod i exempelvis Tidrapporter.

Ákostnad och Ápris föreslås vid registrering om inte prislista för anställd, debiteringskod och eventuellt projekt finns tillgänglig. Om inställningen Användare är säljare är aktiverad på användaren kommer fältet Ákostnad inte att synas på skärmen.

Enhet anges normalt till timma (h) eller dag (d) och visas i samband med registrering.

Produktgrupp anges för att koppla debiteringskoden till en transaktionsgrupp.

Produktnummer används för att koppla debiteringskoden till en produkt i produktregistret. Produktens momskod och utländska benämningar kommer då att användas vid fakturering av projekt samt vid registrering av ordertransaktioner av typen projekt.

Exempel på debiteringskod

Debiteringskod nummer 1, Timlön. Ákostnad 300 kr, ápris 500 kr (pris till kund) och enhet h (timma).

Produktgrupp 10 (produktgruppen är kopplad till transaktionsgrupp A som står för arbete).