Anställda

Winbas hjälp

Registrering av anställda i projekt som sedan används vid registrering av tidrapporter för projektuppföljning. Ange anställningsnummer, namn, ákostnad och ápris. Ange också resultatenhet om anställd ska redovisas per resultatenhet i redovisningen.

Anställningsnummer och Namn anges för den anställde och det är dessa uppgifter som användes vid registrering i exempelvis Tidrapporter. Som anställningsnummer kan vad som helst anges, exempelvis personnummer. För att förenkla registrering kan någon form av löpnummer, signatur eller kod även användas.

Notera att projektanställd måste vara upplagd med anställningsnummer i Användare och rättigheter för att kunna registrera tid i tidrapporter. Anställningsnummer bör således vara någon form av generellt begrepp som även kan användas av t.ex. löneprogram.

Ákostnad och Ápris föreslås vid registrering om inte prislista finns tillgänglig och debiteringskoden inte har några prisuppgifter. Om inställningen Användare är säljare är aktiverad på användaren kommer fältet Ákostnad inte att synas på skärmen.

Exempel

Anställningsnummer 1, Per Karlsson. Ákostnad 200 kr och ápris 400 kr (pris till kund).