Anställda i projekt och användare i Winbas

Winbas hjälp

Anställda

Anställda i projekt är ett register över anställda som används i projektuppföljning. Anställd i projekt kan vara användare i Winbas, men behöver inte vara det. Det kan t.ex. vara så att någon annan registrerar tid för en anställd som är ute i projekt, men inte är registrerad användare i Winbas.

Administratörer

Administratörer kan registrera på alla anställda i Tidrapporter, för detta krävs att användaren har WB-rättigheter eller rättigheten Full registrering för projekt i Winbas. WB-rättigheter eller Full registrering anges för sådan användare i Användare och rättigheter. Om administratören även ska registrera tid på sig själv, ska denne vara upplagd som anställd samt att anställningsnumret ska vara angivet i Användare och rättigheter.

Andra användare

Alla andra användare i Winbas kan enbart registrera tid på sig själva i Tidrapporter. Detta förutsatt att användaren är upplagd som anställd i projekt, samt att detta anställningsnummer är angivet i Användare och rättigheter.

Dialoger

Följande dialoger kan visas när Tidrapporter startas.

Dialogen Anställningsnummer finns inte registrerat Användare och rättigheter

Användaren har inget anställningsnummer registrerat i Användare och rättigheter.
Administratören måste ange anställningsnummer innan registrering kan påbörjas.

I detta fall finns en anställd med angivet nummer registrerad i Anställda, Däremot finns ingen koppling till Användare och rättigheter för den användare som försöker registrera på sig själv.

Dialogen Anställningsnummer finns inte registrerat i Anställda

Anställningsnummer för Användare registrerat i Användare och rättigheter finns inte registrerat i Projektanställda.
Registrera projektanställd med anställningsnummer innan registrering kan påbörjas.

När denna dialog visas finns inte den inloggade användaren upplagd som anställd i registret över anställda i projekt. Registrera den användaren i Anställda innan användaren kan påbörja registrering.


Följande dialog kan visas vid den löpande registreringen i Tidrapporter av användare med WB-rättigheter.

Dialogen Anställningsnumret finns inte registrerat

Anställd med angivet anställningsnummer finns ej registrerad.

Dialogen visas när ett felaktigt eller ej i registret förekommande anställningsnummer har angivits och knappen F7 - Spara har valts.

Om anställningsnummer är felaktigt skrivet, ange istället det korrekta numret på den anställde. Annars måste först anställde registreras innan denne kan användas för registrering. Använd eventuellt sökregister i det aktuella fallet för att ta reda på vilka anställda som finns registrerade och tillgängliga.