Vidaredebitera tid

Winbas hjälp

Tidrapporter
Order / faktura

I Vidaredebitera tid samlas projekttransaktioner som skapats i leverantörsfakturaregistrering och uppdaterade tidrapporter om projektet i fråga har betalningssätt löpande räkning eller om transaktionerna är separatdebiterade.

Projekt

Välj först vilket projekt som ska användas, projekt med transaktioner och som kan ligga till grund för fakturering markeras med Ja under rubriken transaktioner. För att ta fram alla projekt med transaktioner kan man klicka på rubriken och på detta sätt få sortering på projekt med transaktioner. Listan visar alla pågående projekt, d.v.s. ej avlutade projekt registrerade i Projekt.

För att öka storleken på fönstret och även listan med projekt, maximera fönstret eller öka storleken genom att dra i nedre högra hörnet eller fönstrets kant.

För att göra listan med projekt större i förhållande till fönstret, dra i symbolen för storleksförändring till höger i listans underkant.

Storleksförändring av listan med projekt kan t.ex. användas vid många projekt, samt när t.ex. fakturering ska ske av flera projekt, snarare än ytterligare registrering på raderna.

Registrering

Registrering av transaktioner kan även ske direkt på projektet i Vidaredebitera tid.

Anställningsnummer avser anställd registrerad i Anställda. Använd sökregistret för att välja en anställd från detta register.

Datum anges med datum för den upparbetade tiden.

Debiteringskod kan t.ex. vara en löneart tidigare registrerad i Debiteringskoder. Denna kan i sin tur vara kopplad till en produktgrupp för vidare uppdelning per transaktionsgrupp.

Text för transaktionsraden föreslås från den angivna debiteringskodens benämning. Texten markeras och kan därefter skrivas över eller förändras om så önskas. Denna text kan sedan skrivas ut som benämning på fakturan.

Kommentar kan skrivas ut på faktura som sedan skickas till kund om man önskar en vidare beskrivning av transaktionen.

Ákostnad och ápris föreslås automatiskt men kan i efterhand ändras. Förslaget baseras i första hand på prislista där det angivna projektet ingår och i andra hand på prislista där inte projektet ingår, men där anställd och debiteringskod ingår. Finns inte någon av uppgifterna i prislista, föreslås dessa istället i första hand från Ákostnad och ápris angivet på debiteringskoden och i andra hand från uppgifter angivna på anställd.

Enhet registrerad på debiteringskoden visas tillsammans med prisuppgiften.

Debiteringsperiod föreslås från den debiteringsperiod som är angiven i avsnittet Tidsregistrering i Inställningar Projekt. Det är även möjligt att ställa in att debiteringsperiod ska föreslås baserat på datum angivet på transaktionen. Den angivna debiteringsperioden ligger till grund vid fakturering i Vidaredebitera tid.

Separatdebiteras visas om inställningen för detta är gjord i Inställningar Projekt. Belopp separatdebiteras om projektet har fast anbudspris och beloppet inte ingår i detta.

Fakturering

Med knappen <Fakturera> kommer det markerade projektet att faktureras på den aktuella kunden. Ange Tom debiteringsperiod som ska faktureras.

Debiteringsperiod föreslås beroende på inställning, antingen från debiteringsperiod som är angiven i avsnittet Tidsregistrering i Inställningar Projekt eller baserat på systemdatum.

Summering

Det finns tre alternativ att välja på vad gäller fakturans innehåll och utseende. Alternativet för summering som är angivet på det aktuella projektet föreslås och kan ändras vid det enskilda tillfället.

Order skapas

En order har skapats som innehåller transaktionsrader för projektet. Med knappen <Transaktioner> kan man se alla raderna och göra nödvändiga justeringar. Markera om ordern ska faktureras. Det går att göra direktutskrift av fakturan eller skriva ut den via Fakturor i Utskrifter Administration.