Projektkalkyl

Winbas hjälp

Det är alltid till fördel att arbeta med kalkyler för ökad kontroll mot verkliga kostnader och intäkter. Kostnad registreras som negativt tal och intäkt som positivt tal. Om man anger en transaktionsgrupp för varje rad kommer kalkylen att läsas som projekttransaktion och visas på Projektrapport.

Exempel

Rad 1, datum 2015-06-28 och text Layoutarbete.

Belopp -3 000 kr, antal 3 (antal är valfritt att ange).

Transaktionsgrupp A. Grupp A har lagts upp i transaktionsgruppregistret och står för Arbete.

Separatdebitering markeras om projektet har betalningssätt fast pris och beloppet inte är inräknat i det fasta priset.

Rad 2, datum 2015-06-30 och text Fakturering layoutarbete.

Belopp 4 500 kr.

Transaktionsgrupp A.

Skärmlistan

De flesta tillgängliga kolumner är från början invalda i skärmlistan. För att t.ex. kunna se mer av längre texter kan bredden på kolumnen justeras, eventuellt och i kombination med bredden på fönstret.

Projektkalkyl kopplad till bokföring

Projektkalkyl kan också vara kopplad till bokföringen som gör det möjligt att skapa en Projektrapport i Egna rapporter i bokföringen. (Då kommer kalkylen inte med på ordinarie Projektrapport i administrationen.) För att detta ska vara möjligt måsta alternativet Projektrapport kopplad till bokföring vara aktiverat i Inställningar Bokföring.

Kontoplan

När koppling till bokföring är gjord anges Konto och belopp i Debet eller Kredit. De konton som finns tillgängliga är de som i Kontoplanen markerats Projektredovisning.