Order - Dialogen Automatregistrering av projekt

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Projekt kan registreras automatiskt från

Offertregistrering
Order / faktura

Serviceorder
Kassa

Om ett projekt vars nummer inte finns registrerat anges, ges en fråga om projektet ska registreras automatiskt som ett nytt projekt i Projekt.

Ange projektets namn i dialogen och resterande uppgifter hämtas från befintliga uppgifter i den aktuella offerten eller ordern.

Följande uppgifter registreras automatiskt på det nya projektet

Projektets Nummer angivet i fältet för projekt i t.ex. order / faktura.

Projektets Namn som anges i dialogen.

Startdatum sätts till Systemdatum.

Kundnummer och uppgifter avseende leveransadress angivet t.ex. i Order / faktura.

Vår referens och Er referens angivet i offerten eller ordern.

Er order och Godsmärke angivet i offerten eller ordern.

Betalningssätt inställt i Inställningar Projekt.

Om löpnummer för nästa projekt finns angivet inställningar för projekt och inställningen Projekt registreras alltid används, kommer dialogen att visas med nästa nummer föreslaget på ordern. Detta då också förutsatt att projekt har utelämnats på ordern.

Se även: