Projekt Betalningssätt

Winbas hjälp

Registrering av Projekt

Det finns två betalningssätt i projektuppföljning, dessa är Fast anbudspris och Löpande räkning.

Fast anbudspris och Löpande räkning

Fast anbudspris används om ett pris är överenskommet. Tillkommer det kostnader för ett projekt som har fast anbudspris och om dessa kostnader ska faktureras måste de markeras som separatdebiterade. Det är således endast transaktionsrader som grundar sig på betalningssätt löpande räkning eller fast anbudspris och markerade separatdebiterade som vid uppdatering av tidrapporter övergår till rutinen Vidaredebitera tid och där kan faktureras till kunden.


För att separatdebitering ska vara möjlig måste det alternativet vara markerat i rutin Inställningar Projekt.