Säljstöd Fliken Kalender

Winbas hjälp

Fliksystemet
Vanliga alternativ i fliksystemet

Fliken kalender

Under fliken kalender redovisas alla händelser som är bokade i kalendern för organisationen eller kontakten. Aktiviteterna visas i en lista som kan anpassas samt också ger möjlighet att öppna aktiviteterna i kalendern.

Listan med händelser i Kalendern

Genom att hålla muspekaren över en rad visas den fullständiga texten angiven i kommentaren för händelsen. Om man enbart ska titta på händelsen utan att göra förändringar behöver den alltså inte öppnas för att visa all text som kanske inte får plats i listan.

Gå till dag i kalendern

Dessutom kan man Gå till kalendern den dagen bokningen har skett samt även öppna själva dialogen med aktiviteten i kalendern - för att kanske utföra en förändring eller lättare se en registrerad beskrivning.

Öppna i Outlook

Man kan direkt från fliken också öppna den i Outlook, eller skapa en ny händelse i kalendern med den berörda kontakten automatiskt föreslagen genom att högerklicka på skärmlistan.