Leverantörer - Hemtagningstid

Winbas hjälp

Leverantörer - Övrigt

Hemtagningstid i dagar anges på F3 - Övrigt vid registrering av leverantör och används i kombination med begreppet Beräknad leverans som kan väljas in på alla orderbaserade blanketter. Genom att ange ett antal dagar kommer Beräknad leveranstid att justeras med ett visst antal dagar beroende på leverantör.

Fältet Beräknad leverans på försäljningsblanketter

Beräknad leverans aktiveras när en order restnoteras och levererat antal underskrider det beställda antalet. Beräknad leverans visar då i första leveranstid på beställningsrad där produkten ingår på samma ordernummer. Om ordernumret inte återfinns på beställningsrad, kommer istället tidigaste leveranstid med den aktuella produkten att skrivas ut, där beställningsraden inte är kopplad till annan order.

För att beräknad leverans ska aktiveras och en order restnoteras krävs alltså att alternativet Restorder är valt på ordern (tidigare föreslaget från kunden).

Det finns också möjlighet att alltid skriva ut Beräknad leverans på blanketten, alltså oavsett om ordern kommer att bli en restorder. Använd i så fall följande inställning:

Leveranstid och Hemtagningstid

Om en hemtagningstid finns registrerad på leverantören kopplad till den aktuella beställningen som ligger till grund för Beräknad leverans, kommer angivet antal dagar läggas till leveranstiden på beställningen. Summan av beställningsradens leveranstid och antal dagar i hemtagningstid skrivs då ut på försäljningsblanketten, t.ex. orderbekräftelse.

Registrering

Hur dessa dagar läggs till leveranstiden beror då på hur leveranstid registreras, detta angivet i Inställningar order - Leveranstid registreras med:

Notera att bl.a. denna funktion fungerar bäst med ett fördefinierat sätt att registrera leveranstid, t.ex. ÅÅÅÅMMDD. Ett bestämt sätt att registrera leveranstid underlättar även själva den löpande registreringen.

Själva registreringen måste inte vara i samma format som utskriften på blanketten, som istället bestäms av egenskapen på blanketten:

Exempel

En hemtagningstid kan variera från någon dag till några veckor beroende på var leverantören återfinns geografiskt, nedan följer exempel på hur hemtagningstid påverkar beroende på hur leveranstid registreras:

Leveranstid

Format

Lev.tid

Dagar

Beräknad lev.

ÅÅÅÅMMDD

Baserat på datum

2019-10-17

18

2019-11-04

ÅÅÅÅVV

År och vecka

201942

18

201944

ÅÅÅÅVVD

År, vecka och dag

2019421

18

2019445