Design av listor och rapporter - Förteckning över fält

Winbas hjälp

Design av listor och rapporter
Välja fält i Design av listor och rapporter

Förteckning över fält som kan användas vid design och utskrift av listor och rapporter.

Fält och kolumner

Varje fält som väljs in vid design motsvarar en kolumn vid utskriften. Raderna i kolumnerna kan sedan vara avdelande underrubriker och summeringar beroende på typ av rapport.

Översikt

Utskrifter Administration

Kunder / reskontra

Produkter / lager

Order / fakturering

Leverantörer / reskontra

Projektuppföljning


För blanketter se avsnittet:


Utskrifter Bokföring


Transporter