Design av listor - Fält i Transporter

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Transporter

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Transporter.

Fältnamn

Beskrivning

Egna transporter

 

Konto

Kontonummer

Namn

Kontobenämning eller avsnittets benämning för rubrik eller summa.

IB.belopp

Kontots ingående balans.

IB.andel%

Procentuell andel av ingående balans i förhållande till summan av avsnittet.

IB.ant

Eventuellt ingående antal.

Per.belopp

Periodens belopp.

Per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet.

Per.ant

Periodens antal.

Ack.belopp

Ackumulerat belopp fram till innevarande period.

Ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet.

Ack.ant

Ackumulerat antal fram till innevarande period.

F.år per.bel

Periodens belopp med avseende på föregående år.

F.år per.andel%

Procentuell andel av periodbelopp i förhållande till summan av avsnittet föregående år.

F.år P.avvik%

Periodens avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år per.ant

Föregående års periodantal.

F.år ack.bel

Föregående års ackumulerade belopp fram till motsvarande period.

F.år ack.andel%

Procentuell andel av det ackumulerade beloppet i förhållande till summan av avsnittet med avseende på föregående år.

F.år A.avvik%

Ackumulerat fram till innevarande period med avvikelse i förhållande tillföregående år.

F.år ack.ant

Ackumulerat antal fram till motsvarande period föregående år.

Avräknade transporter

 

Datum

Datum som transportsedeln registrerades.

Trp.sedel

Transportsedelns nummer.

Text

Transportsedelns text oftast produktens benämning.

Antal

Antal i transaktionen.

Enh.

Transaktionens enhet oftast produktens försäljningsenhet.

Fakt. ápris

Fakturerat utpris i styck till kunden.

Rabatt

Eventuell rabatt i valuta eller procent.

Fakt. bel

Fakturerad radsumma.

Avr. ápris

Avräknat utpris i styck.

Avr. bel

Avräknat belopp.

Mkod

Transaktionens momskod.

Momsbel

Transaktionens momsbelopp.

Prov. %

Provision i procent.

Prov. bel

Provision i belopp.

Prov. moms

Moms på provision.

Avdrag

 

Fordon

Registrerat fordon.

Period

Avräkningsperiod som avdraget är registrerat på.

Produktnr

Nummer för den produkt som är kopplad till avdraget.

Text

Avdragets text är normalt produktens benämning.

Belopp

Belopp registrerat på avdraget.

Momsbel

Uträknat momsbelopp för avdraget baserat på transaktionens momskod.

Bokförd

Utskrift av bokförda, ej bokförda eller alla transaktioner.

Konto

Konto normalt föreslaget från produktgruppens konto för varukostnad.

Res.enh

Resultatenhet föreslagen från åkaren eller fordonet.

Projekt

Projekt föreslaget från åkaren / fordonet om angivet.

Momskod

Produktens momskod föreslagen för momsbeloppet.

Fasta avdrag

 

Fordon

Registrerat fordon eller åkare.

Produktnr

Nummer för den produkt som är kopplad till det fasta avdraget.

Text

Avdragets text är normalt produktens benämning.

%-sats

Procent på inkört belopp om transaktionen avser procentsats.

Tot.bel.

Totalt inkört belopp beroende på om avdragstypen är fast belopp.

Ant.per.

Antal perioder om det fasta avdraget avser ett fast belopp.

Per.bel.

Fördelat belopp på angivet antal perioder.

Avr.bel.

Avräknat belopp med start från angiven fr.o.m. period.

From per.

Startperioden för ett fast belopp fördelat på ett antal perioder.

Konto

Konto normalt föreslaget från produktgruppens konto för varukostnad.

Res.enh

Resultatenhet föreslagen från åkaren eller fordonet.

Projekt

Projekt föreslaget från åkaren / fordonet om angivet.

Momskod

Produktens momskod föreslagen för momsbeloppet.

Typ

Fast belopp eller Procentsats.