Design av listor - Fält i Utskrifter Administration

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Administration

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Administration i avsnittet Projektuppföljning.

Fältnamn

Beskrivning

Projektlista

 Projektlista

Nummer

Projektets nummer.

Huvudproj

Huvudprojekt om projektet är ett delprojekt kopplat till ett annat projekt.

Typ

Användes ej.

Projektnamn

Projektets namn registrerat i Projekt.

Startdatum

Projektets startdatum.

Slutdatum

Projektets slutdatum.

Kostnad

Summan av faktiska kostnader av händelser på projektet.

Intäkt

Summa intäkter på projektet.

Resultat

Projektets resultat, skillnaden mellan kostnad och intäkt.

Kundnr

Kundnummer registrerat på projektet.

Kund söknamn

Kundens söknamn.

Projektrapport

Innehåll

Projektrapport

Nummer

Debiteringskod, produktnummer eller verifikationsnummer beroende på typ av transaktion.

ID-Nummer

Ordernummer, fakturanummer eller beställningsnummer vid typerna Produkter, Order eller Beställning.

Datum

Transaktionens datum.

Text

Transaktionens text beroende på typ av transaktion.

Antal

Antal för kostnad per transaktionsgrupp.

Kostnad

Kostnad per transaktionsgrupp.

Antal

Antal intäkt per transaktionsgrupp.

Intäkt

Intäkt per transaktionsgrupp.

Sep.deb

Eventuell separatdebiterad summa.

Debiteringsunderlag

Innehåll

Debiteringsunderlag

Medarbetare

Medarbetarens namn.

Text

Text för transaktionen registrerad t.ex. i samband med Vidaredebitera tid.

Antal

Transaktionens antal.

Kostnad

Transaktionens kostnad.

Intäkt

Transaktionens intäkt.

Sep.deb

Eventuell separatdebiterad summa.

Upparbetad tid

Innehåll

Upparbetad tid

Text

Text för transaktionen registrerad t.ex. i samband med Vidaredebitera tid, eller debiteringskod beroende på utskriftsnivå.

Datum

Datum om utskriftsnivån är specificerad.

Projekt

Projektets nummer.

Antal

Transaktionens antal eller summa antal beroende på utskriftsnivå.

Enhet

Enhet om utskriftsnivån är specificerad.

Akostnad

Specificerad ákostnad eller summan av ákostnad för utskriftsnivån.

Kostnad

Kostnaden utgör Antal multiplicerat med Akostnad för utskriftsnivån.

Kunder / reskontra Order / fakturering Leverantörer / reskontra Produkter / lager