Design av listor och rapporter - Fält

Winbas hjälp

Design av listor och rapporter
Design av avier och etiketter

För information om fält i respektive utskrift se avsnittet:


Listan visar alla fält som är tillgängliga för den aktuella utskriften. Varje fält utgör rubrik till en kolumn i rapporten. De fält som är markerade med ett kryss är de som för tillfället är aktiverade vid utskrift.

Antalet fält som finns tillgängliga beror på vilken rapport som har valts för design.

Välja in eller välja bort fält

Kryssa för de fält som ska ingå i utskriften. Om ett befintligt fält inte längre ska finnas med i utskriften, avmarkera fältet genom att bocka av krysset i listan över befintliga fält.

Bocka på / av respektive med hjälp av mus, eller använd pil-tangenterna för att navigera mellan fälten och tangenten mellanslag för att bocka på med hjälp av tangentbordet.

Beskrivning av fält

En kortfattad beskrivning av fältet att visas när muspekaren är över namnet på ett fält. Eftersom namnen ofta är mer kortfattade och ibland består av förkortningar, ger beskrivningen en vägledning av vad uppgiften som ska väljas in innehåller.

 

Beskrivning visas när kolumner väljs in i Balansrapport.

I rubriken visas standardnamnet för kolumnen, därefter beskrivningen i användarens språk. Beskrivningen visas då om inställningen för att visa lång beskrivning på knappraden och andra objekt är aktiverad.

F7 - Spara sparar ändringar i uppsättningen av fält. Ändringarna reflekteras direkt i designen som ligger bakom dialogen Fält. Eventuella nya invalda fälts design avseende position, bredd eller teckensnitt bearbetas därefter i själva designfönstret.

F12 - Stäng stänger dialogen och återgår till själva designläget. Om inte eventuella förändringar i dialogen har sparats före dialogen stängs, kommer dessa ändringar att avbrytas och samma uppsättning av fält som tidigare kommer att gälla i designen.


För hantering av blanketter se även avsnittet: