Design av listor - Fält i Utskrifter Administration

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Administration

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Administration i avsnittet Order / fakturering.

Fältnamn

Beskrivning

Inneliggande offert

Inneliggande offert

Offertnr

Offertnummer.

Offertdat

Offertdatum.

Säljare

Registrerad säljare på offerten.

Vår referens

Normalt den registrerade användaren på offerten.

Status

Status för offerten utgör normalt en fördefinierad text.

Levtid

Leveranstid registrerad på transaktionsnivå.

Produktgrupp

Produktens grupp för konton och uppdelning av statistik.

Produktnr

Produktnummer.

Produktbenämning

Radens benämning.

Antal

Offererat antal.

Valuta

Offertens valutakod.

Apris

Radens ápris.

Rabatt

Radens rabatt.

Summa

Summan av transaktionsraden i offertens valuta.

Inneliggande order

Innehåll

Inneliggande order

Ordernr

Ordernummer.

Orderdat

Orderdatum.

Levtid

Leveranstid registrerad på transaktionsnivå.

Produktnr

Produktnummer.

Produktbenämning

Radens benämning.

Best.antal

Beställt antal.

Lev.antal

Levererat antal.

Valuta

Valutakod.

Apris

Radens ápris.

Rabatt

Radens rabatt.

Best.summa

Radsumma baserad på beställt antal istället för levererat antal i orderns valuta.

Summa

Radsumma i valuta.

Best.summa SEK

Radsumma baserad på beställt antal i SEK med summering efter varje avsnitt och sluttotal.

Summa SEK

Radsumma i SEK med summering efter varje avsnitt och sluttotal.

Akostnad SEK

Akostnad i SEK.

TB SEK

Visar fältet TB SEK som summeras efter varje avsnitt och i sluttotal, förutsatt att villkor för att TB ska visas uppfylls.

Restad

Ordern är en restorder (J/N).

Res.enhet

Resultatenhet eventuellt angiven på transaktionen.

Projekt

Projekt eventuellt angivet på transaktionen.

Lagerplats

Transaktionens lagerplats om lagerplatser används.

Lagerplacering

Produktens eller lagerplatsens lagerplacering.

Leveransplanering

Innehåll

Inneliggande order

Levtid

Orderns Leveranstid.

Ordernr

Ordernummer.

Orderdat

Orderdatum.

Transportsätt

Transportsätt kan användas i rapporten t.ex. när kunder hämtar godset i butik för att indikera att utkörning inte ska göras.

Lev.villkor

Leveransvillkor angivet på kundordern.

Produktnr

Produktnummer.

Benämning

Radens benämning.

Best.antal

Beställt antal.

Kan lev.

Antal som kan levereras baserat på produktens lagersaldo minus utskrivna följesedlar (Disponibelt lagersaldo)

Differens

Skillnaden mellan beställt antal och vad som kan levereras.

Valuta

Valutakod.

Apris

Radens ápris.

Rabatt

Radens rabatt.

Summa

Radsumma i valuta baserat på radens antal som Kan levereras.

Summa SEK

Radsumma i SEK med summa efter varje avsnitt och sluttotal. Summan baseras på radens antal som Kan levereras

Akostnad SEK

Akostnad i SEK baserat på radens antal som Kan levereras.

TB SEK

TB SEK baserat på radens antal som Kan levereras som summeras efter varje avsnitt och i sluttotal, förutsatt att villkor för att TB ska visas uppfylls.

Lagerplats

Lagerplats anger från vilket lager utleveransen sker som ett komplement till att välja rapporten för en enskild lagerplats.

Res.enhet

Resultatenhet eventuellt angiven på transaktionen.

Projekt

Projekt eventuellt angivet på transaktionen.

Detaljstatistik

Innehåll

Detaljstatistik

Produktnr

Produktnummer eller produktgrupp.

Produktbenämning

Produktens, gruppens eller transaktionens benämning beroende på summeringsnivå.

S:a Lagerantal

Summa lagerantal med avseende på summeringsnivå.

S:a Försäljantal

Summa försäljningsantal med avseende på summeringsnivå.

S:a SEK

Summa försäljningsbelopp i SEK beroende på summeringsnivå.

S:a TB

Summa täckningsbidrag med avseende på summeringsnivå.

S:a TG

Summa täckningsgrad med avseende på summeringsnivå.

Spec Datum

Visar transaktionens datum och används om utskriften är Specificerad med transaktioner.

Spec Antal

Används om utskriften är Specificerad och avser transaktionens antal.

Spec Valuta

Används om utskriften är Specificerad med transaktioner.

Spec Ápris

Transaktionens Ápris i försäljningsvalutan om utskriften är Specificerad med transaktioner.

Spec Rabatt

Rabatt om utskriften är Specificerad med transaktioner.

Spec Summa

Transaktionens summa i försäljningsvalutan om utskriften är Specificerad med transaktioner.

Spec Summa SEK

Transaktionens summa i systemvalutan (SEK).

Spec TB

Transaktionens täckningsbidrag.

Spec TG

Transaktionens täckningsgrad.

Spec Ordernr

Transaktionens ordernummer.

Spec Fakturanr

Transaktionens fakturanummer vid fakturastatistik, fältet är tomt på rader med orderstatistik.

Spec Landskod

Transaktionens landskod kan t.ex. användas i pivottabeller med uppdelning av försäljning till olika länder.

Spec Lagerplats

Visar transaktionens lagerplats om lagerplatser används.

Spec Projekt

Eventuellt projekt om utskriften är Specificerad med transaktioner.

Spec Levtid

Transaktionens leveranstid registrerad i statistiken.

Spec Expedierad

Signaturen för den som har plockat eller packat ordern i samband med utleverans av kundordern.

Spec Er order

Mottagarens ordernummer.

Spec Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Se även:

 

  Kunder / reskontra Produkter / lager Leverantörer / reskontra Projektuppföljning