Utskrifter Administration - Inneliggande offert

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av lista över offerter registrerade i Offertregistrering. Listan skriver kunduppgifter som rubrik och därefter transaktioner på respektive offert. En kund kan i detta sammanhang ha flera offerter registrerade, varför Offertnummer tillsammans med Benämning och t.ex. Antal och Summa brukar tillhöra de valda kolumnerna.

Utseende

Utseendet för listan bestäms av vilka fält, eller kolumner och teckensnitt m.m. som har valts för utskriften i Design av listor och rapporter.

Urval

Kundnummer. Det är möjligt att begränsa utskriften till ett visst intervall av kunder, använd söklistan för att ange en specifik kund.

Istället för kundnummer kan också ett eget urval anges från valfritt begrepp i kundregistret. Genom att klicka på Pil-ner vid fältet kundnr kan t.ex. kundgrupp, fakturakod, adressuppgift eller annat begrepp väljas för urvalet.

Offertnummer. Ange eventuellt ett intervall för utskriften baserat på offerternas nummer, söklistan visar här även offertens transaktioner.

Offertdatum. Utskriften kan även begränsas på grundval av datum.

Status finns som urval för att ta fram offerter med en viss statustext angiven på offerten. Använd knappen pil-ner för att välja från fördefinierade texter registrerade i Statustexter för offerter.

Produkt. Begränsa utskriften genom att ange ett intervall för de registrerade produkterna. Enbart transaktioner med produkter inom intervallet kommer att skrivas ut.

Istället för produktnummer kan rapporten även skrivas i ett intervall från valfritt begrepp i produktregistret.

Genom att klicka på Pil-ner vid fältet Prod.nr kan t.ex. produktens huvudleverantör väljas för att enbart visa rader med denna leverantör, eller ett alternativt produktnummer för att visa rader med enbart angivet begrepp.

De ingående transaktionerna inom offerterna kan t.ex. också begränsas genom angivelse av produktgrupp. Produktgruppen avser då den produktgrupp som den registrerade produkten tillhör. Klicka Pil-ner och välj fältet Prod.grp och ange därefter aktuell grupp.

Säljare. Det är även möjligt att begränsa utskriften till ett visst intervall av en eller flera säljare, använd eventuellt skärmlistan för att ange en specifik säljare från registrerade användare.

Kommentarer i rapportens design

Skriv kommentar Huvud. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar Huvud vid design av Inneliggande offert, kan rapporten skrivas ut med kommentar registrerad offertens huvud.

Skriv kommentar Rader. På samma sätt kan också eventuella kommentarer på transaktionsnivå inkluderas i rapporten.

Kommentarerna skrivs beroende på inställningar med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna för varje offerthuvud eller transaktion i offerten.

Summeringar

Totalsumma SEK sist i rapporten visar det totala offererade värdet i systemvalutan (SEK) som ingår i rapporten baserat urvalet. Vid utrikes offerter bör då också den korresponderande kolumnen Valuta väljas in rapporten.

Kalkylerat SEK visas i rapporten om också Kalkyl % används på registrerade statustexter. Summan utgör det kalkylerade värdet i systemvalutan (SEK) baserat på urvalet som har gjorts, som t.ex. säljare eller datumintervall. Via olika datumintervall kan rapporten t.ex. visa antingen en historisk kalkyl på tidigare offerter som ligger kvar i systemet, eller ett framtida kalkylerat ordervärde.

Utskrift till Excel

Genom skriva ut till fil kan rapporten med inneliggande offerter bearbetas vidare. T.ex. kan då olika typer av sorteringar eller grupperingar göras baserat på exempelvis kundnummer eller offertens status.


Offertorder

En offert kan senare ligga till grund för en order. En s.k. offertorder kan skapas via kopiering av en befintlig offert.