Förändringsdatum

Winbas hjälp

Avsnittet behandlar teknisk information och vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas.

Förändringsdatum används för att läsa av när en transaktion som t.ex. kundorder, kund eller produkt skapades eller senast förändrades. Register i databasen som innehåller fältet Förändringsdatum lagras alltid med datum och tid på sekundnivå.

Jämför per dag. Utvecklare av anpassningar har då att förhålla sig till att datum samt även tidsbegreppet lagras i fältet. Vid jämförelser av typer större än eller lika med senaste överföringsdatum, kommer alla transaktioner större än datumet behandlas. Om jämförelsen sker mot enbart datum (utan tid) mot samma dag kommer alltså alla förändrade transaktioner under dagen att innefattas.

Jämför med tidstämpel. Vid mer exakt lagring av jämförande datum och tid, t.ex. när en process senast behandlades - kan ett mer exakt urval göras. Marginalen i jämförelsen kan då t.ex. vara större än eller lika med senaste behandling minus en minut. Detta innebär att applikationen kan minska trafiken, och på detta sätt behandla ett mindre antal poster än om jämförelsen sker per dag.

Register med förändringsdatum

Förändringsdatum förekommer i följande tabeller, varav en del även används av t.ex. Winbas Säljstöd och Winbas Connect.

Kund

Kund ändras eller referens ändras, läggs till eller tas bort.

Leverantör

Leverantör ändras eller referens ändras, läggs till eller tas bort.

Ordhuvud

Kundorder ändras eller orderbaserad blankett skrivs ut.

Ordkopiahuvud

Senaste ändring av kopierad kundorder eller kassaorder.

Ordoffhuvud

Offert skapas, ändras eller skrivs ut.

Prodbesthuvud

Beställning till leverantör ändras.

Proddokument

Förändring av bilder och dokument på produkt.

Prodprislistor

Specialprislista ändras eller transaktion ändras, läggs till eller tas bort.

Prodpristrans

Transaktion i specialprislista ändras eller läggs till.

Produkt

Produkt ändras.

Projekt

Nytt eller förändrat projekt.

Förändringsdatum vid utskrift av orderbaserad blankett

Förändringsdatum på som används för att läsa av när en kundorder skapades eller senast förändrades kommer också att sättas när en orderbaserad blankett såsom följesedel skrivs ut.

Tidstämpeln tillsammans med begreppet Utskriven kan då indikera att ordern är plockad och fakturering kan ske. Beroende på inställningar såsom Sätt blankett till 'utskriven' när e-blankett skickas kommer detta också att ske när blanketten skickas på mail.


Se även: