Registrering av Debet och Kredit

Winbas hjälp

Debetbelopp och kreditbelopp

Vid manuell kontering av kundfakturor, leverantörsfakturor eller registrering i bokföring anges belopp i fälten avsedda för debet respektive kredit. Vid registrering användes positiva belopp och det positiva belopp som registreras i kredit är motsvarigheten till ett negativt belopp.

Registrering

Enbart ett av dessa fält kan innehålla ett värde, vilket innebär att om debet har ett värde, kan inte kredit registreras. Vid registrering i det ena fältet inaktiveras det andra fältet som då inte kan användas för registrering.

Om raden ska förändras i avseende på debet och kredit måste således det tidigare värdet tas bort, innan ett nytt värde kan anges i det andra fältet på den aktuella raden.

Debetbelopp har registrerats, kreditbelopp kan då inte anges på samma rad. Ska raden istället innehålla kredit, tas debetbeloppet först bort.

Inställningar för bokföring

Antal

Om debetantal och kreditantal användes vid registrering, följer dessa fält samma regler som för registrering av belopp. Användande av registrering av antal bestäms av motsvarande inställning för bokföring.

Inställningen Använd antal vid kontering gäller då generellt för hela kontoplanen, till skillnad från Enhet vid antal som anges individuellt på vissa konton. (Se nedan)

Valutakonto vid kontering

I samband med kontering vid avbokning av leverantörsfaktura eller inbetalning av kundfaktura kan ett utländskt belopp automatiskt registreras på konteringen när valutakonto används i konteringsförslaget. Funktionen aktiveras i inställningar för bokföring:

Kontoplan

Konteringsvarning

För att minska risken för registreringsfel kan konteringsvarning ställas in på konton som alltid ska registreras i antingen debet eller kredit. Varningen visas då i samband med konteringar vid t.ex. Registrering av verifikationer eller kontering av leverantörsfakturor. Se avsnittet Kontoplan för ytterligare information:

Enhet vid antal

Istället för att använda inställningen Använd antal vid kontering, kan registrering av antal på enskilda konton göras. Till skillnad från den generella inställningen kommer då registrering av antal enbart att aktiveras vid registrering på bestämda konton märkta för antal.

Enhet vid antal anges då på kontot för att aktivera registrering av antal. Enheten som anges kommer då också att visas i samband med kontering, såsom t.ex. liter bensin eller kWh elektricitet.

Knappen pil-ner används för att visa tidigare använda enheter i kontoplanen för att underlätta registrering när samma enhet förekommer på flera konton.