Valutakonto vid kontering

Winbas hjälp

Funktionen Valutakonto vid kontering innebär att lagring av belopp i främmande valuta kan göras vid kontering mot valutakonto angivet i valutatabellen. Funktionen gör det lättare att göra avstämning mot t.ex. ett euro-konto på banken, eftersom beloppet i valutan lagras tillsammans med beloppet i systemvalutan (SEK) på transaktionen, och även kan lyftas fram i rapporter såsom huvudboken.

I samband med kontering vid avbokning av leverantörsfaktura eller inbetalning av kundfaktura kommer det utländska beloppet automatiskt att registreras på konteringen när valutakonto används i konteringsförslaget.

Funktionen aktiveras med följande inställningar:

Inställningar bokföring

Använd Valutakonto vid kontering aktiveras i Inställningar Bokföring. Alternativet är från början aktiverat, för att helt koppla bort funktionen avmarkeras detta alternativ.

Valutatabell

Valutakonto anges i valutatabellen för redovisning mot det särskilda kontot i kontoplanen för den aktuella valutan.

Kassa och kontering vid betalning i utländsk valuta

Funktionen Valutakonto vid kontering kan även användas vid kontant kassaförsäljning i utländsk valuta och då istället mot det konto som är angivet för det aktuella betalningssättet i kassan.

Funktionen kan användas t.ex. vid gränshandel när man önskar direkt avstämning i både SEK och det utländska beloppet i t.ex. kassarapport eller huvudbok.

Registrering av verifikationer - Valutaomräkning valutakonto

Om inställningen används finns också möjlighet till en automatisk uträkning av beloppet som registreras på t.ex. ett euro-konto baserat på aktuell valutakurs. När ett valutakonto angivet i valutatabellen har valts och belopp registreras visas knappen Valutaomräkning valutakonto.

Beskrivning visas av funktionen när muspekaren är över knappen efter att ett belopp i euro har angivits.

 

Knappen visas både vid registrering i systemvalutan (SEK) eller när beloppet istället anges i utländsk valuta. När ett belopp har angivits kan också snabbtangenten Ctrl+S användas istället för att använda knappen.

Normalt används valutakursen angiven för kundreskontra. Genom att högerklicka på knappen kan istället kursen för leverantörsreskontra användas. Kursen kommer då att användas fram till att man växlar tillbaka till valutakursen för kundreskontra.

Föreslå automatiskt innebär att beloppet i den andra valutan kommer att fyllas på automatiskt vid registrering av debetbelopp eller kreditbelopp. Detta kommer då alltid att ske vid registrering av ett valutakonto fram till att funktionen kopplas bort.

Utskrifter Bokföring 

Genom att välja in kolumnen Antal i t.ex. huvudboken kommer det utländska beloppet att specificeras i kolumnen för rader där kontot är ett valutakonto.