Statistikperioder

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Statistikperioder

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Skapa statistikperioder

När inleverans och utleverans (fakturering) görs skapas statistik för kunder, produkter och leverantörer. Periodstatistiken används vid utskrifterna:

i Utskrifter Administration där fr.o.m. period - t.o.m. period anges.

Använd Statistikperioder för registrering av önskade statistikperioder och datumintervaller för perioderna. Ange t.ex. statistikperiod 201901 för januari och registrera datum fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-01-31. Bestäm om statistikperioderna avser vecka, månad, kvartal eller halvår. Det vanligaste är att en period representerar en kalendermånad.

Exempel

Period

Fr.o.m. datum

T.o.m. datum

201912

2019-12-01

2019-12-31

202001

2020-01-01

2020-01-31

Skapa statistikperioder automatiskt

När ett nytt statistikår ska påbörjas i administrationen kan nya perioder för året behöva registreras. Istället för att registrera varje statistikperiod för det nya året manuellt, kan detta skötas automatiskt genom funktionen:

Statistikperioder och Återskapa statistik

Det går även i efterhand att ändra statistikperioder och skriva ut statistiklistor eftersom all statistik finns på transaktionsnivå. I detta fall ska Återskapa Statistik utföras för att uppdatera periodstatistiken.

Statistikperioder och Nytt år

Vid nytt kalenderår är det viktigt att kontrollera registrerade statistikperioder för det nya året. För att all statistik skall hamna i avsedd period måste det finnas statistikperioder upplagda i systemet för det avsedda administrativa året.