Nytt År

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Nytt år

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Skapar ett nytt år i administrationen

När Nytt år utförs kommer all statistik om köpt sålt och TB som ackumulerats under året för produkter, kunder och leverantörer att överföras som uppgift till föregående år. Nytt år körs förslagsvis innan fakturering görs första gången i ett nytt år.

Nytt år och Statistikperioder

Inför varje nytt kalenderår är det viktigt att kontrollera registrerade statistikperioder för det nya året. För att all statistik skall hamna i avsedd period måste det finnas statistikperioder upplagda i systemet. Det är viktigt att dessa läggs upp innan man börjar registrera uppgifter i det nya administrativa året.

Nytt år och Återskapa Statistik

Om Nytt år inte utförs vid rätt tidpunkt kan statistik hamna på fel år. Skulle detta inträffa kan man istället använda Återskapa Statistik.

Återskapa Statistik läser om all statistik och lägger den på rätt år. Det är fakturadatum som bestämmer vilket år statistiken ska återskapas till. Återskapa Statistik kan ta en stund att utföra beroende på att systemet måste läsa om och bearbeta all statistik.


Se även: