Återskapa Statistik

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Återskapa Statistik

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Anmärkning

Tidskrävande process

Uppdatering av köpt och sålt

Funktionen Återskapa statistik återskapar all statistik på kunder, produkter och leverantörer. Till statistik som återskapas hör bl.a. Sålt ackumulerat, Senaste försäljningsdatum, Köpt ackumulerat och Senaste köpdatum. Denna statistik återfinns bl.a. i Kunder, Produkter och Leverantörer.

Justerad statistik eller statistikperioder

Återskapa statistik måste alltid utföras efter att man har ändrat uppgifter i samband med Justering av Statistik för att de ändrade uppgifterna ska framgå i statistiken.

Även periodstatistiken som används vid utskrift av listorna Försäljningsstatistik, Produktstatistik och Inköpsstatistik uppdateras vid körningen. Således bör även Återskapa Statistik utföras när förändringar har gjorts i statistikperioder, som ligger till grund för periodstatistiken.

Dialogen

När rutinen utförs anges innevarande statistikår och föregående statistikår. Det är fakturadatum som bestämmer vilket år statistiken ska återskapas till.

Statistikår föreslås normalt baserat på innevarande kalenderår med hänsyn till systemdatum. Statistik inom det angivna datumintervallet (året) kommer att utgöra t.ex. Sålt ackumuleratKunder.
Om ett Annat statistikår baserat på statistikperioder är angivet i Inställningar Allmänt kommer de föreslagna intervallen i dialogen istället att grundas på gjorda inställningar.

Föregående år avser uppgifter som visar händelser föregående år t.ex. Sålt föregående årKunder. Systemet föreslår föregående kalenderår eller registrerat statistikår som föregående statistikår i dialogen.

Alternativ hantering

Periodstatistik baserad på statistikperioder, såsom Försäljningsstatistik i Utskrifter Administration kan ofta vara äldre än föregående år (äldre än två år). I detta fall kan periodstatistik först återskapas genom att ange ett Föregående år - Fr.o.m. datum t.ex. ytterligare en femårsperiod bakåt i tiden för att även återskapa äldre periodstatistik. Efter detta har gjorts, körs återskapa statistik igen med de normala datumintervallerna.

Exempel - Återskapa äldre statistikperioder

Körning 1:

Fr.o.m. datum

T.o.m. datum

Ange statistikår

2020-01-01

2020-12-31

Föregående år

2014-01-01

2019-12-31

Körning 2:

Fr.o.m. datum

T.o.m. datum

Ange statistikår

2020-01-01

2020-12-31

Föregående år

2019-01-01

2019-12-31

Observera att båda körningarna måste i detta fall utföras för att uppgifter om bl.a. Sålt ackumulerat ska bli korrekt.


Återskapa Statistik kan ta viss tid att utföra då systemet ska läsa och bearbeta all statistik, beroende på hur stora transaktionsmängder som ska hanteras. Alla användare bör avsluta Winbas för att minimera trafiken när rutinen utförs.